Bum Bác s.r.o. - PowerPoint PPT Presentation

bum b c s r o n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bum Bác s.r.o. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bum Bác s.r.o.

play fullscreen
1 / 12
Bum Bác s.r.o.
114 Views
Download Presentation
nemo
Download Presentation

Bum Bác s.r.o.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bum Bác s.r.o. Demoliční firma Motto firmy: Když tě všechno zradilo, pomůže ti kladivo

 2. Zaměření firmy: Demolice budov úprava terénu

 3. Důvod výběru • Protože jsme první firma s tímto zaměřením v této třídě, v našem okolí, v kraji Vysočina a celých východních Čechách .

 4. Potřeby k založení firmy • Demoliční stroje, kancelářské prostory, dvůr pro demoliční vozidla

 5. Ceny • Předpokládaná částka na upravení terénu je 25 Kč na 1 m2 , ale cena se muže mírně pohybovat. • Demolice podle velikosti- malé domy 2 000 Kč/h velké stavby 10 000 Kč/h

 6. Začáteční výdaje • 450 ooo Kč transportní stroje • 200 000 Kč demoliční zařízení • 150 000 Kč montovaná hala • Celkem 700 000 Kč • Sponzorní dárce, který chtěl zůstat anonymní nám nabídl zaplacení těchto nákladů

 7. Příjmy a výdaje Příjmy za 1 měsíc – • Upravateránu- cca za měsíc upravíme 2,5 km2 plochy- 70 000 Kč • Za demolice – cca 200 000 Kč • Prodej odpadu- cca 85 000 Kč • Celkem -355 000 Kč Výdaje za 1 měsíc- • Platy zaměstnanců – 285 000 Kč • Pohonné hmoty – cca 50 000 Kč • Celkem – 335 000 Kč

 8. Měsíční Rozpočet • Příjmy 355 000 Kč • Výdaje 335 000 Kč • 20 000 Kč ve prospěch firmy

 9. Zaměstnanci • Vedoucí firmy – Ing. Matěj Leher (50000 Kč) • Vedoucí demolice – Ing. Jan Zadina(35000 Kč) • Hlavní pyrotechnik –Bc. Ivan Brabec( 30000 Kč) • 3řidičů demoličních vozů (20 000 Kč) • 2 pyrotechnici (30 000 Kč) • Sekretářka (20 000 Kč) • Projektant(30 000 Kč)

 10. Rozsah našich služeb Hlavní sídlo Bum Bác s.r.o. Rozsah našich služeb

 11. Prostory k podnikání • Chotěboř – pyrotechnické a demoliční služby

 12. Reklama • Webové stránky …. www.bumbacsro.cz • Billboardy • Plakáty • Najdete nás Také na facebooku