1 / 10

LVI-neuvonta Jaakko Laksola

3a. Korjaustarpeen toteaminen Hallituksella/yhtiökokouksella pitää olla näkemys! Missä ollaan nyt? Mihin suuntaan ollaan menossa? kuntoarvio (aistinvarainen arvio ) kuntotutkimus, tarkentaa kuntoarviota korjaushistoriikki/huoltokirja vuotovahinkohistoriikki/huoltokirja

neva
Télécharger la présentation

LVI-neuvonta Jaakko Laksola

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 3a • Korjaustarpeen toteaminen • Hallituksella/yhtiökokouksella pitää olla näkemys! • Missä ollaan nyt? Mihin suuntaan ollaan menossa? • kuntoarvio (aistinvarainen arvio ) • kuntotutkimus, tarkentaa kuntoarviota • korjaushistoriikki/huoltokirja • vuotovahinkohistoriikki/huoltokirja • Mihin suuntaan halutaan mennä? • riskinottokyky, mitkä syyt puoltavat uusimista? Mitkä säilyttämistä? Miten uusitaan? Asiat selvitetään Hankesuunnittelussa LVI-neuvonta Jaakko Laksola

  2. 9 • Tiedottaminen • et tiedota koskaan liikaa! • avointa ja rehellistä • kirjalliset tiedotteet • asukasinfo-tilaisuudet (läsnä asiantuntijoita esim. puolueeton neuvontainsinöörinne, suunnittelijoita, urakoitsijoita) • kiinteistön kotisivut, huoltokirja LVI-neuvonta Jaakko Laksola

  3. Valvonta • Valvonnalla tarkoitetaan, että varmistetaan rakentamisen laatu • hankesuunnittelun osalta tämä osio tulee kehittyä eniten rakentamiskulttuurissa, teollisuudessa se on ollut jo kauan selviö! • ei välttämättä aina kohteen suunnittelija(t) • useat insinööritoimistot ovat erikoistuneet suunnitelmalliseen yhteistyökykyiseen valvontaa • pätevä = koulutus ja eteenkin (elämän) kokemus (vähintään 35 vuotta, ja useamman vuoden kokemus valvontatehtävistä taloyhtiöissä, valvojan luonnetta) • valvontatarjousasiakirjamallit saat neuvontainsinööriltäsi 10 LVI-neuvonta Jaakko Laksola

  4. 19 Korjausrakentamisen suunnittelu Korjaustarpeen määrittely lopputuloksen laadunvarmistus Toteutussuunnittelu

  5. 20 • Hankesuunnittelu tekninen osio: • kiinteistön piirustuksien saattaminen sähköiseen muotoon • selvitetään kuntotutkimuksien ja/tai huoltokirjan avulla muut samassa uusimissyklissä olevat rakenneosat • kuka on päähankesuunnittelija? arkkitehti? insinööri? • ”Innonavigointikapasiteettia” sisältävä perus- ja esisuunnittelu • eli PESSI teettäminen, suositus: kutsutaan PESSIN tekijä • toteutussuunnittelun kilpailuttaminen • laadunvarmistussuunnitelman teettäminen ja liittäminen tarjousasiakirjoihin sekä valvojan palkkaaminen, suositus: kutsutaan valvoja • huoltokirjan perustaminen ( täydentäminen, mikäli sellainen jo on) Esim. neuvontalakimies puh.koti 007

  6. 21 • Hankesuunnittelu hallinto: • Hanketyöryhmän perustaminen asukasedustajista • Luodaan päätösprosessi työryhmän ja hallituksen sekä yhtiökokouksen välille • teknis/juridinen selvitys asukkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta korjaustasosta ja -laajuudesta päätettäessä • osakas- /asukaskysely • hyvittäminen? • tiedottaminen • projektiaikataulu Esim. neuvontalakimies puh.koti 007

  7. 22 • Hankesuunnittelu taloudellinen osio: • Alustava kustannusarvio € ja €/asuinneliö • Osakas/yhtiö rahoitusvaihtoehdot • Verotus asukas / sijoittaja • Selvitys rahoittaa korjausrakentaminen tai sen osa kiinteistöä jalostamalla • Valtion avustukset suunnitteluun ja toteutukseen sekä korkotukeen • Arvio asunnon arvon noususta tai laskusta Esim. neuvontalakimies puh.koti 007

  8. 23 Kiinteistönhoitostrategia • varovainen taso • ei vuotokorjaus- • kustannuksia • elinkaarta jäljellä? • matala taso • vuotokorjauksia • osittamine on kalliimpi • korkea taso • suuriakin korjaus- • kustannuksia • asumishaitat • varovainen taso • uusinta etupainotteinen • matala taso • vuotoja • uusitaan vaiheittain • korkea taso • elinkaari loppuun € Riskit LVI-neuvonta Jaakko Laksola

  9. Asunnot tyypeittäin ja ikäluokittain Suomessa.Lähde: Tilastokeskus ja VTT

  10. Hankesuunnittelu LEX LAKSOLA: ”Kukas sen kissan hännän nostaa, jos ei kissa itse?” LVI-neuvonta Jaakko Laksola

More Related