Download
hva vil du med lederrollen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva vil du med lederrollen? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva vil du med lederrollen?

Hva vil du med lederrollen?

254 Views Download Presentation
Download Presentation

Hva vil du med lederrollen?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hva vil du med lederrollen? Lege til rette for at andre kan gjøre en god jobb Bidra i arbeidet med skoleutvikling Vilje til å lede, ønske om å søke utfordringer Brenne for faget, bidra i samfunnsutviklingen Gjøre medarbeiderne til egne ledere (gi makt og myndighet) Genuin interesse for faget

  2. Hva skal til for å lykkes som leder? Humor og glede Ha et godt team rundt seg Et godt støtteapparat (for eksempel PL), profesjonell organisasjon Være i forkant av samfunnsutviklingen «Penger» – økte midler i skolesektoren for investering i læremidler og IKT-utstyr, bedriftsbesøk mv Tilbakemelding for overordnet leder (evaluering) Handlingsrom for utvikling av egen praksis Avbyråkratisering

  3. Hva skal til for å lykkes som leder? Påfyll av kunnskaper om lederrollen – gjerne implementert i arbeidshverdagen – økte midler til lederutvikling (kfr ordning i Hedmark fk) Hva kan gjøres for å tilrettelegge for at skoleledere kan ta videreutdanning (manglende studiepoeng)? OFK må være aktive på den nasjonale arena i forhold til økte ressurser til skoleverket Få lov til å rekruttere de beste søkerne i konkurranse med det private markedet (tannhelse)