1 / 4

Apple store utrecht

Mensen hebben plezier met Apple-producten omdat ze er dol op zijn. Apple-producten hebben een goede kwaliteit en veel functies. Iedereen wil minstens u00e9u00e9n product van Apple kopen, of het nu een mobiel of laptop is. Maar als u een product hebt en een probleem ondervindt, neem dan contact op met AIphone reparatie Almere.

niatim55
Télécharger la présentation

Apple store utrecht

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Hier zijn de stappen om u te begeleiden bij het maken van een foto op een Apple-laptop Er zijn mensen die zich niet bewust zijn van de functies en toepassingen van hun Apple-laptop. Daarvoor hebben we de stappen genoemd om op een foto op hun Macbook pro te klikken. Meestal denken mensen dat de webcam alleen voor FaceTime kan worden gebruikt op de Apple-laptop. Om ze te bewijzen hebben we de stappen opgesomd die u kunt volgen om een snapshot uit te voeren op uw MacBook pro. Je kunt Apple reparatie den haag ook zien. Gebruik uw MacBook pro-webcam om een foto te maken; het apparaat wordt geleverd met Photo Booth, een foto-opnameprogramma dat automatisch wordt geconfigureerd voor uw iSight-camera. Daar kunt u een enkele momentopname selecteren voor vier ups.

  2. Volg nu de stappen om een foto te maken op uw Apple-laptop- • Klik op uw Apple-laptop op het pictogram Starten en selecteer Photo Booth. Wanneer u een groen lampje naast de webcam op uw apparaat ziet, betekent dit dat de webcam is ingeschakeld en klaar is om foto's te maken. • Photo Booth wordt automatisch geopend op volledig scherm. Om deze weergave te verlaten, plaatst u uw cursor bovenaan het menu Booth verschijnt en tikt u op weergave en gevolgd door Volledig scherm afsluiten. • Oriënteer uzelf in het Photo Booth-venster. Als u een foto van iemand anders maakt, laat die persoon dan in het gezichtsveld van de camera zitten. • Tik op de ronde rode knop met het camerapictogram om een foto te maken. Het scherm begint met aftellen om de afbeelding te maken en het scherm wordt wit terwijl Photo Booth de afbeelding vastlegt. • Klik op de miniatuurafbeelding die u zojuist hebt gemaakt. Tik vervolgens op het actiepictogram en kies E-mail om de foto te e-mailen. Kies ervoor om aan iPhoto toe te voegen, zodra het is opgeslagen in de galerij, kunt u het openen en bewerken in elk beeldbewerkingsprogramma. • Klik vervolgens op Accountafbeelding instellen of Buddyafbeelding instellen om deze foto in te stellen als uw Mac-gebruikersafbeelding of afbeelding voor expresberichten. Om de afbeelding te verwijderen, drukt u op X in de linkerbovenhoek van de miniatuur.

  3. Neem voor meer hulp en ondersteuning contact op met de technici en maak kennis met meer functies op uw Apple-laptop. als je problemen ondervindt of je MacBook technische problemen ondervindt bij het bereiken van Apple reparatie utrecht, is dat goed voor je. Bel eenvoudig ons hulplijnnummer en zorg dat elk probleem in minder tijd is opgelost. Original blog source http://applereparatie.emyspot.com/blog/hier-zijn-de-stappen-om-u-te-begeleiden-bij-het-maken-van-een-foto-op-een-apple-laptop.html

More Related