Download
d n pr 03 08 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dự án PR 03-08 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dự án PR 03-08

Dự án PR 03-08

153 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Dự án PR 03-08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dự án PR 03-08 CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ MÁY NÂNG CHUYỂN

 2. Cầu trục dầm đơn Cầu trục dầm đôi Cổng trục dầm đơn Cổng trục dầm đôi MÁY NÂNG CHUYỂN

 3. THIẾT KẾ MÁY NÂNG CHUYỂN CẦU TRỤC DẦM ĐƠN CẦU TRỤC DẦM ĐƠN DẠNG HỘP CẦU TRỤC DẦM ĐƠN DẠNG DÀN

 4. THIẾT KẾ MÁY NÂNG CHUYỂN CẦU TRỤC DẦM ĐÔI CẦU TRỤC DẦM ĐÔI DẠNG HỘP CẦU TRỤC DẦM ĐÔI DẠNG DÀN

 5. THIẾT KẾ MÁY NÂNG CHUYỂN CỔNG TRỤC DẦM ĐƠN CỔNG TRỤC DẦM ĐƠN DẠNG HỘP CỔNG TRỤC DẦM ĐƠN DẠNG DÀN

 6. THIẾT KẾ MÁY NÂNG CHUYỂN CỔNG TRỤC DẦM ĐÔI CỔNG TRỤC DẦM ĐÔI DẠNG HỘP KHÔNG CÓ CÔNG SON CỔNG TRỤC DẦM ĐÔI DẠNG DÀN CỔNG TRỤC DẦM ĐÔI DẠNG HỘP CÓ CÔNG SON

 7. CẦU TRỤC DẦM ĐƠN DẠNG HỘP Nhập các thông số đầu vào • Sức nâng Q • Khẩu độ L • Chiều cao nâng H • Tốc độ nâng hàng Vn • Tốc độ di chuyển xe con Vx • Tốc độ di chuyển cầu Vc • Vật liệu chế tạo Xác nhận

 8. Sơ bộ chọn các thông số kích thước tính toán - Chiều cao dầm chính ở tiết diện giữa dầm h - Chiều cao dầm chính ở tiết diện cạnh gối đỡ h1 • - Chiều rộng tấm biên bo • - Khoảng cách giữa hai tấm biên B1 • - Chiều dày tấm thành t • - Chiều dày tấm biên b • - Khoảng cách giữa hai thành đứng bt • - Chiều cao tấm thành ở tiết diện giứa dầm ht • - Chiều cao tấm thành ở tiết diện đầu dầm h1t • - Chiều dài đoạn tiết diện cuối dầm chính • _

 9. Sơ bộ chọn các thông số kích thước tính toán - Số lượng gân gia cường cho dầm chính - Kĩch thước của gân gia cường - Kĩch thước của ray • _ Xác nhận

 10. Mô hình hình học trên ANSYS WB.

 11. Chia lưới cho mô hình trên ANSYS WB. Kích thước lưới

 12. Đặt tải Chiều dài xe con Lxe Trọng lượng xe con Tổ hợp tải trọng tính toán Chú thích : Tổ hợp tải trọng Tổ hợp IIa: Cầu trục đứng yên nâng hàng từ mặt đất hoặc phanh đột ngột Tổ hợp IIb: Cầu trục di chuyển có mang hàng, tiến hành phanh đột ngột

 13. Đặt tải

 14. Kết quả Ứng suất pháp lớn nhất Ứng suất tiếp lớn nhất Chuyển vị lớn nhất Kết luận về bền và cứng