Download
t icetilet v lka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Třicetiletá válka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Třicetiletá válka

Třicetiletá válka

200 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Třicetiletá válka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Třicetiletá válka 1618 - 1648

 2. 2. 1. 3.

 3. Z jakého důvodu se tato válka vedla? • Jaké dvě strany stály proti sobě?

 4. Třicetiletá válka • Česká válka (1618 – 1621) • Falcká válka (1621- 1623) • Dánská válka (1625 – 1629) • Švédská válka (1630 – 1635) • Švédsko – francouzská válka (1635 – 1648)

 5. Falcká a dánská válka • Bojiště na území německých států • Vítězství císařských • Zásluhou vojevůdce Albrechta z Valdštejna

 6. Albrecht z Valdštejna

 7. Švédská válka Gustav II. Adolf Rozdrtil císařská vojska Sasové, jeho spojenci, obsadili Prahu Opět povolán Albrecht z Valdštejna

 8. 1632 bitva u Lützenu Švédský král Gustav II. Adolf v ní padl

 9. Zavraždění Albrechta z Valdštejna v Chebu (1634)

 10. Švédsko – francouzská válka Kardinál Richelieu Snaha Francie oslabit Habsburky - válka postupně ztrácí náboženský ráz

 11. Vpád Švédů do Čech- obsadili Olomouc, dobyli také Prahu

 12. Vestfálský mír - 1648

 13. Vestfálský mír • Švédsko a Francie – územní zisky • Potvrzena nezávislost Nizozemí • Habsburkové ztratili svou nadvládu v Evropě • Postavení českých zemí se nezměnilo

 14. Co znamenala třicetiletá válka pro Evropu/České země?