Download
jirka posp il ebed 1 12 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
…základy pastorace PowerPoint Presentation
Download Presentation
…základy pastorace

…základy pastorace

145 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

…základy pastorace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. JirkaPospíšil, EBED, 1.12.2013 …základy pastorace

 2. …základypastorace 1) Patero služebností Ef 4:11 A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele.

 3. …základypastorace 2) Definice • Pastorace(čili péče o duchovní směřování) je soubor činností, jimiž církev navenek i dovnitř realizuje svoje poslání. Spočívá v působení na konkrétní lidi, ať už věřící, nebo nevěřící, v konkrétních životních podmínkách. Pastorační činnost se může týkat určité skupiny osob (např. pastorace mládeže) nebo určitých životních situací (např. pastorace v nemocnicích). • Pastorace je službou lidem a může spočívat v pomoci jak při hledání či upevňování víry, tak při řešení nejrůznějších životních situací, ale zahrnuje například i udílení svátostí. Problematikou pastorace se zabývá teologický obor označovaný jako pastorální teologie. Těžiště pastorační péče je ve farnostech; k její podpoře byly v římskokatolické církvi po roce 1990 zřízeny v jednotlivých diecézích na území České republiky pastorační střediska

 4. …základypastorace 2) Definice • Zabývání se lidmi v konkrétních životních podmínkách ve světle evangelia • Pastorace je působení církve z inspirace evangelia jak interní - tím je rozuměna pastorace věřících v užším slova smyslu, tak externí - tím je míněna jak péče o obecné blaho, tak péče o ty, kdo stojí na okraji církve. • Pastorace znamená zabývání se lidmi v konkrétních životních podmínkách, tedy v určité zemi, v určité dějinné situaci, v určitém historickém a kulturním kontextu. Jejím posláním je řešit konkrétní problémy konkrétních lidí ve světle a síle evangelia.

 5. …základypastorace 4) Úkol Jan 21/15 – 17 Co myslíš, že Ježíš od Petra očekával? Co měl udělat?

 6. …základypastorace 5) Co znamená pást? 1) Starat se – 1x 2) Vyučovat – 2x

 7. …základypastorace 6) Základní předpoklad / motiv pastorace Hlavní motiv pastorace: Láska k Bohu– definice Jaké ještě mohou být motivy v pastoraci?

 8. …základypastorace 7) Cíl pastorace Jaký je cíl pastorace? ZRALOST – definice Př. Otrok x Syn Otrokář x Otec

 9. …základypastorace 8) Rady • Neboj se konfliktů • Buď aktivní „blbec“ • Buď trošku dotěrný • Uč se naslouchat • Nechtěj každý problém vyřešit hned • Vybuduj důvěru • Nejsi Bůh – můžeš se mýlit „Koule není kruh, pastor není Bůh“ Václav Lamer

 10. …základypastorace 9) Doporučení • Buď vzorem • Buď plný naděje • Očekávej zázraky • Věř lidem • Nechej si poradit od druhých • Pozor na zpovědní tajemství • Princip „Step by step“

 11. …základypastorace 10) Pomůcky • Dělej si záznamy o pastoraci • Připrav si otázky • Modli se před setkáním • Hledej společné zájmy, koníčky • Apod.

 12. JirkaPospíšil, EBED, 1.12.2013 …základy pastorace