Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENCADENA 1 PowerPoint Presentation

ENCADENA 1

130 Views Download Presentation
Download Presentation

ENCADENA 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 9letras 9letras 9letras 9letras 9letras 9letras ENCADENA 1

 2. Troba abaix la paraula que està relacionada amb la d’adalt

 3. tomatiga vermella animal quadrat lent

 4. tomatiga vermella llimona lenta germà grog

 5. tomatiga vermella grog cosí plàtan ràpid aigua

 6. vermella grog plàtan color animal aliment ràpid

 7. groc plàtan aliment genoll segon jaqueta llet

 8. plàtan aliment llet formatge pernil sòlid simpàtic

 9. aliment llet formatge taronja sabata mantega davant

 10. llet formatge mantega fluixa cap ràpida eina

 11. formatge mantega fluixa pedra coixí escala tisores

 12. mantega fluixa coixí cuinar caminar dormir treballar

 13. fluixa coixí dormir volar còrrer comprar descansar

 14. coixí dormir descansar fermat assegut banyat enfadat

 15. dormir descansar assegut sofà sabata pala guant

 16. descansar assegut sofà garatge pont habitació parc

 17. assegut sofà habitació pis autobús granja cançó

 18. sofà habitació pis tractor gelera cocodril semàfor

 19. habitació pis gelera llibre poma calent jaqueta

 20. pis gelera poma fruita beguda carn medicina

 21. gelera poma fruita mongeta espàrreg raïm sardina

 22. poma fruita raïm sopa cafè cervesa vi

 23. fruita raïm vi ganivet ampolla sabó plat

 24. raïm vi ampolla metre fusta cotxe fràgil

 25. vi ampolla fràgil fort arena vidre ferro

 26. ampolla fràgil vidre port carretera antena finestra

 27. fràgil vidre finestra porta làmpara terra llit

 28. vidre finestra porta malalta saborosa oberta dormida

 29. finestra porta oberta lluna boca ombra recta

 30. porta oberta boca pèl cadira dent ràdio

 31. oberta boca dent sana comestible cansat patata

 32. ¡Molt bé! passa al següent nivell

 33. caragol ràpid salvatge lent perillós

 34. caragol lent tren ancià ratolí avió

 35. caragol lent ancià major menor començar nèixer

 36. lent ancià major 80 44 88 12

 37. ancià major 88 imparell parell dividir bufar

 38. major 88 parell nas sabates lluna respirar

 39. 88 parell sabates capell menjar calcetins animal

 40. parell sabates calcetins mans cabell cavall peus

 41. sabates calcetins peus caminar pensar peix cuinar

 42. calcetins peus caminar mar acera paret nigul

 43. peus caminar acera espelma carrer riu platja

 44. caminar acera carrer despullat lleó dins fanal

 45. acera carrer fanal espatlla llum dins arbre

 46. carrer fanal llum quadre mans bombeta negre

 47. fanal llum bombeta còrrer somiar obrir apagar

 48. llum bombeta apagar interruptor pany planta doblers

 49. bombeta apagar interruptor fuster pintor electricista professor

 50. apagar interruptor electricista cavall ancià mecànic acabat