slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nordiske logistikkløsninger Robin Olsen, Adm. dir. Tollpost Globe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nordiske logistikkløsninger Robin Olsen, Adm. dir. Tollpost Globe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Nordiske logistikkløsninger Robin Olsen, Adm. dir. Tollpost Globe

83 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Nordiske logistikkløsninger Robin Olsen, Adm. dir. Tollpost Globe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nordiske logistikkløsninger Robin Olsen, Adm. dir. Tollpost Globe

 2. …hva vil vi ? Tollpost Globe skal være næringslivets fremste og mest lønnsomme logistikkpartner med fremtidsorienterte løsninger som skaper konkurransefordeler for våre kunder.

 3. Nordiske logistikkløsningerOrganisasjon og infrastruktur Norge: • Omsetning 2,7 mrd. NOK og 900 ansatte • 29 terminaler og 600 utleveringssteder • 65 000 pakker og 20 000 paller hver dag Sverige: • Omsetning 9,2 mrd. NOK og 5000 ansatte • 8 terminaler, 134 senter og 1600 utleveringssteder • 210 000 pakker og 8 000 paller hver dag Danmark: • Omsetning 2,4 mrd. NOK og 800 ansatte • 300 distribusjonssentre og 615 postshops • 190 000 pakker og 30 000 paller hver dag Finland: • Omsetning 0,5 mrd. NOK og 70 ansatte • 2 HUB, 30 terminaler og 1200 utleveringssteder • 10 000 pakker og 1000 paller hver dag

 4. Nordiske logistikkløsningerProdukter og tjenester

 5. Nordiske logistikkløsningerNordisk ruteplan • En felles nordisk ruteplan med alle produkter og tjenester; • 1 dags leveringer • 2 dagers leveringer • 3-5 dagers leveringer • Felles track & trace-løsninger for alle produkter og varestrømmer

 6. Parti / direkte fremføring Kunde Kunde Samlast Avsender terminal Mottaker terminal Kunde KP.1Hentet Kp.2Inn på terminal Kp.3Inn påcontainer Kp.4Inn på terminal Kp.5 Opplastet på bil Kp.6 Levert m/POD Direkte spredning Direkte distribusjon Utleveringsnett Kunde Kp.7 Utlevert privat mottaker m/POD Kunde Nordiske logistikkløsningerEffektive varestrømmer på tvers av landegrenser Kp.6 Levert m/POD KP.1Hentet Kp.6 Levert m/POD

 7. Nordiske logistikkløsningerHvordan skape konkurransefordeler for din bedrift? Bedre leveringsservice Økt konkurransekraft gjennom… Lavere leveringskostnader Som din logistikkpartner kan vi påvirke din bedrifts logistikk gjennom: • Bedre leveringsservice • gjennom forbedret leveringsservice styrke ditt totalprodukt og redusere dine kostnader knyttet til bl.a. kundeservice og administrasjon • Lavere leveringskostnader • gjennom reduserte transportkostnader basert på en optimalisering av din logistikkløsning

 8. Logistikk konsulent Ledelse Forbedringsprosesser Forbedringsprosesser Kundeservice Kundeservice Lagermedarbeider Sjåfør Nordiske logistikkløsningerEt forpliktende og kontinuerlig samarbeid Denne samarbeidsformen innebærer en kontinuerlig forbedring av løsninger gjennom avtaleperioden

 9. Nordiske logistikkløsningerService Level Agreement ( SLA )

 10. Nordiske logistikkløsningerLedelses- og informasjonssystem for din logistikk • Totaloversikt er et ledelses- og informasjonssystem for dine • forsendelser : • Leveringskvalitet • Informasjonskvalitet • Fakturakvalitet • Servicekvalitet • Mengder • Kostnader • Enhetskostnader

 11. Nordiske logistikkløsningerEt kontinuerlig forbedringsarbeid • En fast møtestruktur med fokus på forbedring av leveransen i avtaleperioden • Forbedringsagenda er en tiltaksplan for forbedringer tatt utgangspunkt i avtalen og SLA • Forbedringsagenda registreres og følges opp sentralt og lokalt inntil alle tiltak er ”lukket”

 12. Nordiske logistikkløsningerKunderådgivning Kompetanse Kunnskap Informasjon Data …for å være logistikkpartner for våre kunder • Kunderådgivning er en tjeneste som vi tilbyr våre kunder for å optimalisere kundens transport- og logistikkløsning • Kunderådgivning tar utgangspunkt i en foranalyse som identifiserer forbedringspotensialet og tiltaksområder for å oppnå kvantifisert effekt • Kunderådgivning for effektive nordiske løsninger på tvers av landegrenser

 13. Nordiske logistikkløsningerE-tjenester over landegrenser • E-tjenester som alle produkter og varestrømmer • Track & trace / POD • Sendingsoppslag • E-booking • Aktiv leveransestatus • Aktiv lossestatus • Web henvendelser • Statistikker

 14. Nordiske logistikkløsningerKundeservice • Felles kundesenter ( tlf. 09300 ) for forsendelser både i inn- og utland • Alle henvendelser registreres, kategoriseres og tilgjengliggjøres for avsender • Fortollingsfunksjon som håndtererer administrasjon med alle typer eksport-, import- og fortollingsbehandling inkl. tollager

 15. Nordiske logistikkløsningerMiljøregnskap • Tollpost Globe har fokus på miljø gjennom å redusere utslipp, energieffektivisering og avfallshåndtering • Tollpost Globe sitt miljøregnskap viser utslipp av CO2, NOX, CO og SOX for dine forsendelser: • Opphentingstid • Sammenstilling av varer • Transportform

 16. Nordiske logistikkløsningerPulsmåler • Pulsmåler er en status på dine forsendelser akkurat nå. Tjenesten er rettet mot større kunder og deres kundeservice • Antall sendinger og forsendelser pr. basested og ruter og deres kvalitet • Status på rute, bil og levert med kobling til track & trace-systemet

 17. Nordiske logistikkløsningerEn løsning, en organisasjon, ett system Tollpost Globe skal være en fremtidsorientert logistikkpartner som skal optimaliserer sine kunders transport- og logistikkløsninger bedre enn andre Tollpost Globe tilbyr effektive nordiske transport- og logistikkløsninger innenfor alle produkter og tjenester Tollpost Globe skal tilby en løsning, i en organisasjon i ett system s a m a r b e i d