Download
2010 mariamavrodieva@abv bg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
5-минутка По Безопасност на движението PowerPoint Presentation
Download Presentation
5-минутка По Безопасност на движението

5-минутка По Безопасност на движението

793 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

5-минутка По Безопасност на движението

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Мария Мавродиева учител в Първо основно училище “Св. Св. Кирил и Методий”, град Гоце Делчев 2010 mariamavrodieva@abv.bg 5-минуткаПоБезопасност на движението

 2. НА ГОСТИ НА СВЕТОФАРА

 3. Правилата за движение са важна наука. И ги спазват без съмнение и баба, и внучка!

 4. Правилата за движение, ако до днес не знаете, ще се наложи, без съмнение, с тях да се запознаете!

 5. Червена светлина щом светне, На всички мигом казва: «Стоп! Щом някой иска да премине, Ще чака мирно моя знак.»

 6. Ако пък жълто светне по средата, «Внимание!» то казва на децата. Колите скоро тук ще спрат и път на тебе ще дадат.

 7. След него идва цвят зелен И казва: «Премини със мен!». Зеленото щом заблести, дете, пресичай смело ти!

 8. Пешеходец стои по средата на знака и тук пешеходна пътека те чака. Пътеката «Зебра» на Асфалта лежи. Готова е теб от беда да спаси.

 9. пешеходна пътекА

 10. С латински букви тук на знака написано е нещо. На всеки казва той да чака. Съветва ни горещо.

 11. Не трябва да се изскача на шосето!

 12. Пътното платно не е за разходки.

 13. Не трябва да се пресича улицата, ако не сме сигурни, че няма превозно средство.

 14. правила при каране на велосипеди

 15. правила при каране на велосипеди

 16. правила при каране на велосипеди

 17. Покрай шосето може да се върви само от лявата страна.

 18. Може да чакате транспорт само на автобусната спирка.

 19. Не трябва да се играе на пътното платно!

 20. Пътните знаци, в прави редици, край пътя стоят като войници. Важна работа вършат сега и преди - пешеходците пазят от всички беди.

 21. НА ГОСТИ НА СВЕТОФАРА