PROJEKT MOBILNE IGRE - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROJEKT MOBILNE IGRE PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROJEKT MOBILNE IGRE

play fullscreen
1 / 74
PROJEKT MOBILNE IGRE
266 Views
Download Presentation
nita-coffey
Download Presentation

PROJEKT MOBILNE IGRE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Maribor, 12.02.2013 PROJEKT MOBILNE IGRE Študenti FERI 3. letnik R-IT (UN) Koordinator: asist. dr. Aleš Zamuda

 2. Kazalo Pregled 1 Uvod 2 Razvijalna okolja in orodja 3 Predmeti, vključeni v projekt 4 Predstavitev projektov 5 Vizija za prihodnost 5 6 Zaključek

 3. Kazalo Pregled 1 Uvod 2 Razvijalna okolja in orodja 3 Predmeti, vključeni v projekt 4 Predstavitev projektov 5 Vizija za prihodnost 5 6 Zaključek

 4. Uvod Kratek uvod predstavitve • Projekt – Mobilne igre, trajanje projekta 2. semester v 2. letniku in 1. semester v 3. letniku, torej smo sedaj zaključili projekt • Projekt – Mobilne igre, pod vodstvom laboratorija LABRAJ • (Laboratorij za računalniške arhitekture in jezike) • Cilj: mobilna igra v 3D, večigralnost

 5. Kazalo Pregled 1 Uvod 2 Razvijalna okolja in orodja 3 Predmeti, vključeni v projekt 4 Predstavitev projektov 5 Vizija za prihodnost 5 6 Zaključek

 6. Razvijalna okolja in orodja Pregled razvijalnih okolij in orodij, ki so bila uporabljena • PogonjPCT-AE • Unity Remote za Android • Blender(za izdelavomodelov in animacij)

 7. Kazalo Pregled 1 Uvod 2 Razvijalna okolja in orodja 3 Predmeti, vključeni v projekt 4 Predstavitev projektov 5 Vizija za prihodnost 5 6 Zaključek

 8. Predmeti, vključeni v projekt Pregled predmetov, ki se navezujejo na projekt • Multimedija • Algoritem DCT, vključitev glasbe, shranjevanje igre • Računalniška grafika • 3D grafika, senčenje, modeli, teksture • Preizkušanje računalniške opreme • Testni načrt (Testopia), načrtovanje testov in dokumentiranje hroščev (Bugzilla), statična in dinamična analiza, optimizacija

 9. Predmeti, vključeni v projekt Pregled predmetov, ki se navezujejo na projekt • Snovanje računalniških in digitalnih sistemov • Elektronska shema vezja • Risanje tiskanega vezja • Programabilna logika • Delo z mikrokrmilnikom PIC18F2550 (časovniki, sklad USB, A/D pretvorba) • Prekinitve

 10. Kazalo Pregled 1 Uvod 2 Razvijalna okolja in orodja 3 Predmeti, vključeni v projekt 4 Predstavitev projektov 5 Vizija za prihodnost 5 6 Zaključek

 11. Kazalo – Predstavitev projektov Pregled nastalih projektov 1 Tanki3D 2 Hill Wars 3 TowerDefense 4 Treed 5 SpaceInvaders 5 6 SkiChallenge 7 PaintRider

 12. Kazalo – Predstavitev projektov Pregled nastalih projektov 1 Tanki3D 2 Hill Wars 3 TowerDefense 4 Treed 5 SpaceInvaders 5 6 SkiChallenge 7 PaintRider

 13. Igra 1: Tanki3D Marko Bizjak, Rok Bračun, LiLabaš in Amadej Pevec

 14. Glavni meni in izbira stopnje • Enostaven dizajn, • na sliki prikazan meni igre in meni izbire stopnje.

 15. Glavna igra (1) • Dvoboj med dvema tankoma. • Različne nadgradnje vozila. • Možnost preklapljanja med dvema pogledoma. • Zajem zaslonskih podatkov in shranjevanje z algoritmom DCT.

 16. Glavna igra (2) • Lasten model tanka. • Izdelava senčilnega ščepca (skripta). • Prikaz zajetih posnetkov v galeriji.

 17. Izdelava krmilnika (1) • Prvi uporablja igralno palico in led lučke za spremljanje stanja. • Gumb za streljanje.

 18. Izdelava krmilnika (2) • Drugi uporablja senzor oddaljenosti za spreminjanje hitrosti. • Fotoupornik za zajem svetlosti v okolici.

 19. Kazalo – Predstavitev projektov Pregled nastalih projektov 1 Tanki3D 2 Hill Wars 3 TowerDefense 4 Treed 5 SpaceInvaders 5 6 SkiChallenge 7 PaintRider

 20. Igra 2: Hill Wars Dominik Letnar, Tomaž Šuen, Matija Bregar in Matej Balažic

 21. Izdelava igre

 22. O igri • Strateška igra. • Tri faze: • okrepitev, • napadanje in • fortifikacija. • Tipi map: • privzeta, • generirana – naključne točke in • generirana – zajem slike preko kamere.

 23. Pretvorba slike in razpoznava slike

 24. Pretvorba slike in razpoznava slike

 25. Pretvorba slike in razpoznava slike

 26. Delaunayeva triangulacija

 27. Tvorba mnogokotnikov

 28. Tvorba mnogokotnikov

 29. Tvorba mnogokotnikov

 30. Algoritem DCT

 31. Izris in senčenje polj • Izrisovanje trikotnikov • Definicija izvora svetlobe, smer • Sence v kotih trikotnikov, interpolacija med oglišči

 32. Uporabniški vmesnik

 33. Krmilnik naklonov • S pospeškometrom dobimo koordinate X, Y, Z in na ta način rotiramo kocko. • Približevanje mape, lepši hribčki, shranjevanje pozicije in poenostavitev na začetno pozicijo. Deluje na Windows Phone 8.

 34. Kazalo – Predstavitev projektov Pregled nastalih projektov 1 Tanki3D 2 Hill Wars 3 TowerDefense 4 Treed 5 SpaceInvaders 5 6 SkiChallenge 7 PaintRider

 35. Igra 3: Tower Defense Rok Šket, Boris Vezenšek in Robert Pajek

 36. Opis in cilji igre • Uporabnik postavlja stolpe na igralno površino. • Stolpi streljajo na pošasti. • Pošasti uporabljajo algoritem Dijkstra. • Konec igre, ko uide določeno število pošasti.

 37. Izdelava igre • Pretvoriti 2D igro v 3D. • Modeliranje objektov. • Algoritem Dijkstra. • Algoritem DCT za kodiranje slik. • Zvok in efekti.

 38. Funkcije igre • Dve kameri. • Premikanje kamer. • Galerija. • Več nivojev, pošasti in stolpov. • Statistika.

 39. Merilec glasnosti (1) • Izdelava merilnika glasnosti. • Samodejno prilagajanje glasnosti glasbe.

 40. Merilec glasnosti (2) • Glasna okolica  glasna glasba v igri. • Tiha okolica  tiha glasba v igri. • Igra je tako uporabniku bolj prijazna.

 41. Igralna konzola • Volan za igranje iger. • Zaznavanje nagibov po X in Y osi s pomočjo pospeškometra. • Ročica za hitrost (potenciometer). • Testna igrica.

 42. Kazalo – Predstavitev projektov Pregled nastalih projektov 1 Tanki3D 2 Hill Wars 3 TowerDefense 4 Treed 5 SpaceInvaders 5 6 SkiChallenge 7 PaintRider

 43. Igra 4: Treed Tim Čas, Martin Konečnik in Jadran Kotnik

 44. Funkcionalnosti • 3 sovražne enote, • 3 tipi stolpov, • začetno okno, • zaslonske slike in • pavza.

 45. Uporabniški vmesnik • Prikaz trenutnega denarja. • Prikaz statistike (število uničenih oziroma izgubljenih enot). • Prikaz stanja (zdravja) baze.

 46. Algoritem A* • NxM mreža, • ko je stolp uničen, so poti posodobljene in • možnost več kot enega cilja.

 47. Krmilnik 1: Igralna palica • Pretvori signal radijskega sprejemnika.

 48. Krmilnik 2: Tipkovnica • 8 tipk

 49. Kazalo – Predstavitev projektov Pregled nastalih projektov 1 Tanki3D 2 Hill Wars 3 TowerDefense 4 Treed 5 SpaceInvaders 5 6 SkiChallenge 7 PaintRider

 50. Igra 5: SpaceInvaders Damjan Jelenko, Marko Pranjič in Tadej Ganza