1 / 10

Gwiazdy muzyczne

Marta Bakalarz kl. V SP 10 w Zgierzu. Gwiazdy muzyczne. Spis treści:. Dorota Rabczewska Ewelina Flinta Edyta Górniak Michael Jackson Miley Carus Agnieszka Chylińska Łukasz Zagrobelny Justyna Steczkowska. Dorota Rabczewska:. Znana również jako Doda.

nitesh
Télécharger la présentation

Gwiazdy muzyczne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Marta Bakalarz kl. V SP 10 w Zgierzu Gwiazdy muzyczne

  2. Spis treści: • Dorota Rabczewska • Ewelina Flinta • Edyta Górniak • Michael Jackson • Miley Carus • Agnieszka Chylińska • Łukasz Zagrobelny • Justyna Steczkowska

  3. Dorota Rabczewska: • Znana również jako Doda. • Karierę rozpoczęła w wieku 14 lat. • Urodzona 15 lutego w 1984 roku. • Polska piosenkarka popu i rocka.

  4. Ewelina Flinta: • Ewelina Flinta • ur. 24 października w 1979 roku. • Polska wokalistka pop - – rockowa. • Ma 28 lat.

  5. Edyta Górniak: • Edyta Górniak • ur. 14 listopada w 1972 roku. • Polska wokalistka popowa. • Ma 36 lat.

  6. Michael Jackson: • Michael Jackson • ur. 29 sierpnia w 1958 roku. • Były król popu. • Miał pięciu braci i dwie siostry. • Zmarł 25 czerwca w 2009 roku.

  7. Miley Cyrus: • Miley Cyrus. • Znana też jako Hannah Montana. • Ur. 23 listopada w 1992 roku. • Amerykańska aktorka i piosenkarka.

  8. Agnieszka Chylińska: • Agnieszka Chylińska. • Ur. 23 mają w 1976 roku. • Polska wokalistka rockowa i dan'cowa.

  9. Łukasz Zagrobelny: • Łukasz Zagrobelny. • Ur.1 lipca w 1975 roku. • Polski wokalista. • Pochodzi z Wrocławia. • Od 2000 roku związany jest z Teatrem Muzycznym Roma.

  10. Justyna Steczkowska: • Justyna Steczkowska. • Ur. 2 sierpnia w 1972 roku. • Polska piosenkarka popowa.

More Related