N A Š E S L O V E N S K O - PowerPoint PPT Presentation

n a e s l o v e n s k o n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
N A Š E S L O V E N S K O PowerPoint Presentation
Download Presentation
N A Š E S L O V E N S K O

play fullscreen
1 / 10
N A Š E S L O V E N S K O
150 Views
Download Presentation
nizana
Download Presentation

N A Š E S L O V E N S K O

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NAŠE SLOVENSKO Marcela Larišová

  2. Kde leží Slovensko • Slovensko leží v strede Európy • Hraničí s Českom, Poľskom, Ukrajinou, Maďarskom a Rakúskom • Väčšinu povrchu tvoria pohoria. • Slovensko je štátom EÚ • Rozloha: 49 tis. Km2 • Počet obyvateľov: 5 400 tis.

  3. VZNIK • Koniec 1. sv. vojny – Československá republika / M.R.Štefánik/ • Rozpad pred 2. svet. vojnou • Po 2. svet. vojne obnova Československo – komunizmus • Zánik komunizmu vznik 2 samostatných štátov • 1. januára 1993 - SR

  4. Štátne symboly Máme ich _______ ? Dokresliť

  5. Viete ju?

  6. PODNEBIE • Mierne podnebie • Najteplejšie je pri Štúrove • Najchladnejšie je v Tatrách. • Najvyššia teplota bola nameraná v Komárne – 40° stupňov • Najnižšia teplota nameraná pri Zvolene – 41° stupňov • Najprudšie vetry – víchrice • Najviac prší vo Vysokých Tatrách Vysvetlí prečo má Slovensko mierne podnebie?

  7. Priemysel • Strojársky priemysel- Považie, Trenčín • Hutnícky – Košice, Podbrezová • Chemicky – 2. miesto – Bratislava • Textilný – Ružomberok, Bratislava, Žilina • Potravinársky – Liptovský Mikuláš, Trnava vývoz dovoz

  8. PAMIATKY • Ľudové rozprávky, povesti, tradície, zvyky • Hrady, zámky, kaštiele • Kostoly • Knihy, listiny, maľby Pamiatkové rezervácie: Levoča, Banská Štiavnica, Bardejov, Vlkolinec

  9. NAJ ... • Najväčšie rieky Slovenska – Váh, Hron, Ipeľ • Najväčšie jazero – Veľké Hincovo pleso • Najrozľahlejšie lesy rastú v Slovenskom Rudohorí a v Nízkych Beskydách • Najstaršie mesto je Trnava • Najväčšie mestá: Bratislava, Košice • Najúrodnejšie pôdy sa nachádzajú v nížinách • Najvyššie položené miesto – vrchol Lomnického štítu • Najdlhší železničný tunel je medzi Banskou Bystricou a Diviakmi. • Najrozhľadnejší hrad je Spišský hrad

  10. Prezident • Ivan Gašparovič • Nar. 27. 3. 1941 v Poltári • Ženatý – 2 deti • R. 1959 – 1964 – študent Právnickej fakulty UK • R. 1968 – získal hodnosť kandidáta vied - docent na Právnickej fakulte UK • 17. apríla 2004 zvolený za prezidenta SR • 15. júna 2004 inaugurovaný na post prezidenta SR Všade dobre doma najlepšie!