Download
voorbeeld n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Voorbeeld PowerPoint Presentation

Voorbeeld

297 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Voorbeeld

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Voorbeeld • Bereken de diepte van het water. • Aanpak • Maak een schets van de situatie. • Zet de maten er bij die je weet en • een vraagteken bij wat je moet • berekenen. • Zorg voor een rechthoekige driehoek. • Kijk of je sinus, cosinus, tangens of • de stelling van Pythagoras nodig hebt. • Uitwerking • sin 68° = • AB = 12,8 × sin 68° = 11,87 m • diepte water = 11,87 meter

  2. Voorbeeld 3D • a Bereken AG. Rond af op één decimaal. • b Bereken ∠CAG. • Aanpak • aTeken het grondvlak ABCD en vlak ACGE. Bereken eerst AC • - Maak het schema af en bereken AC • - Bereken dan AG. (laat de wortel staan) • bTeken ∆ACG. Van ∠CAGweet je de overstaande • rechthoekszijde en de schuine zijde, • SOS, gebruik dus sinus. • Uitwerking • aAG = • bsin∠CAG= • ∠CAG= 27° kwadraat + wortel

  3. Pythagoras en goniometrie in de ruimte • In de balk is de lichaamsdiagonaalAG getekend. • Je kunt AG berekenen met de verlengde Pythagoras. • Je maakt dan een schema van Pythagoras met drie korte zijden. • ∠Ain ∆ACG bereken je met goniometrie.

  4. Voorbeeld • a Bereken AG. Rond af op één decimaal. • b Bereken ∠CAG. • Aanpak • a Ga van A naar G via drie ribben. • Bijvoorbeeld de blauwe route • AB BC  CG • - Vul deze drie ribben en hun lengte • in het schema in. • - Maak het schema af en bereken AG. • b Van ∠CAGweet je de overstaande • rechthoekszijde en de schuine zijde, • SOS, gebruik dus sinus. • Uitwerking • aAG = • bsin∠CAG= • ∠CAG= 27° kwadraat + wortel

  5. Coördinaten in de ruimte • De parasol is 200 cm hoog. • Vanaf de voet van de paal naar • de top van de parasol ga je: • 500 cm in de x-richting • 225 cm in de y-richting • 200 cm in de z-richting. • De top van de parasol heeft dus de • coördinaten (500, 225, 200).

  6. Coördinaten in de ruimte (vmbo-GT) • Ruimte heeft drie dimensies, een lengte een • breedte en een hoogte. • Daarom heb je in de ruimte drie assen nodig, • de x-as, de y-as en de z-as. • Om een punt in de ruimte aan te geven gebruik • je drie coördinaten, de x-coördinaat, • de y-coördinaat en de z-coördinaat. • Een assenstelsel in de ruimte heet een • driedimensionaal assenstelsel. • Voor punt F ga je vanuit de oorsprong • 5 stappen in de x-richting • 3 stappen in de y-richting • 4 stappen in de z-richting. • Dus de coördinaten van F zijn (5, 3, 4).

  7. Coördinaten in de ruimte (vmbo-GT) • Ruimte heeft drie dimensies, een lengte een • breedte en een hoogte. • Daarom heb je in de ruimte drie assen nodig, • de x-as, de y-as en de z-as. • Om een punt in de ruimte aan te geven gebruik • je drie coördinaten, de x-coördinaat, • de y-coördinaat en de z-coördinaat. • Een assenstelsel in de ruimte heet een • driedimensionaal assenstelsel. • Voor punt Q ga je vanuit de oorsprong • 5 stappen in de x-richting • 1,5 stap in de y-richting • 4 stappen in de z-richting. • Dus de coördinaten van F zijn (5; 1,5; 4).