1 / 9

7 bra däcktips

Förvara däcken rätt. Mörkt, torrt och svalt bevarar gummit bäst. http://vianor.se/

Télécharger la présentation

7 bra däcktips

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 7 bra däcktips

  2. 01 Förvara däcken rätt. Mörkt, torrt och svalt bevarar gummit bäst.

  3. Planera för och genomför däckbyte i tid. Lägg på vinterdäcken när temperaturen sjunkit under +5˚C. 02

  4. Välj rätt vinterdäck efter dina behov. Det finns inga vinterdäck som passar överallt. Ta reda på vad som fungerar bäst där du brukar köra. 03

  5. Undvik stora skillnader i slitage. Om det är skillnad ska alltid de däck som har bästa greppet sitta baktill. 04

  6. Se till att du har rätt lufttryck. För lågt lufttryck sliter på däcken, försämrar vägegenskaperna och höjer bränsleförbrukningen. 05

  7. Efterdra hjulbultarna efter däckbyte. Fem – tio mil är en lagom sträcka. 06

  8. 07 Anpassa körningen efter underlaget. Det blir inte ”sommar på vägen” bara för att du lagt på vinterdäcken.

  9. Vianor AB Box 114 S-534 22 VARA SWEDEN. + 0512-79-80-00 info@vianor.com WWW.VIANOR.SE

More Related