1 / 7

Stavební spořitelny

Stavební spořitelny. Stavební spoření. dlouhodobý finanční produkt státní podpora 10% z vložené částky, maximálně z 20 000Kč ročně vázací doba 6 let vstupní poplatek – 1% z celkové částky měsíční poplatek za vedení (max. 300Kč ročně). Stavební spoření. KLASICKÝ ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

noma
Télécharger la présentation

Stavební spořitelny

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Stavební spořitelny

  2. Stavební spoření dlouhodobý finanční produkt státní podpora 10% z vložené částky, maximálně z 20 000Kč ročně vázací doba 6 let vstupní poplatek – 1% z celkové částky měsíční poplatek za vedení (max. 300Kč ročně)

  3. Stavební spoření KLASICKÝ ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ - projít minimálně dvouletou fází spoření • naspoření určitého procenta z cílené částky • úvěr může být použit pouze pro bytové potřeby • ověření bonity klienta

  4. STAVEBNÍ SPOŘENÍ PŘEKLENOVACÍ ÚVĚR • pokud nejsou splněny některé podmínky pro přidělení klasického • ihned po založení smlouvy • slouží k překlenutí doby, než bude přidělen klasický

  5. Stavební spoření Výhody/nevýhody • garantovaná sazba – vyšší jak u spořících účtů, není nijak vysoká, nepřekoná inflaci • výše státní podpory se může měnit – vůle politiků • vyšší úroková sazba než na spořících účtech • je možné naspořené peníze využít k čemukoliv • reálné zhodnocení cca 4% p.a. • nižší úvěry (do 500 000Kč) bez nutnosti ručení nemovitostí

  6. Stavební spoření Zdroje: www.mesec.cz www.ovb.cz www.rb.cz www.outdooraction.outdooraction.cz

More Related