Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBSEG: 70 ur ( 2 šolski uri na teden )* STATUS : obvezen izbirni predmet PowerPoint Presentation
Download Presentation
OBSEG: 70 ur ( 2 šolski uri na teden )* STATUS : obvezen izbirni predmet

OBSEG: 70 ur ( 2 šolski uri na teden )* STATUS : obvezen izbirni predmet

119 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OBSEG: 70 ur ( 2 šolski uri na teden )* STATUS : obvezen izbirni predmet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Izvedba modula “Državljanska kultura”Jernej JakeljGimnazija Franca Miklošiča LjutomerOperacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

  2. OBSEG: 70 ur (2 šolski uri na teden)* STATUS: obvezen izbirni predmet ODDELEK: 2. letnik gimnazijskega programa VKLJUČENE UČNE VSEBINE: → Evropske študije → Medijska vzgoja → Filmska vzgoja RAZPOREDITEV UČNIH UR: • Evropske študije (20 ur) • Medijska vzgoja (20 ur) • Filmska vzgoja (20 ur) • Ure namenjene utrjevanju ter preverjanju učne snovi (10 ur) * Možno je izvesti tudi skrčeno verzijo modula, ki obsega le 35 ur (1 ura na teden). V tem kontekstu se tudi za polovico zmanjša obseg ur posameznih predmetov.

  3. TEMELJNE VSEBINE VKLJUČENIH UČNIH VSEBIN: Evropske študije: - zgodovina skozi evropsko perspektivo - nastanek evropskih integracij - značilnosti ter delovanje EU - položaj Slovenije v EU Medijska vzgoja: - raznolikost množičnih medijev (značilnosti, razvoj, prednosti/slabosti, …) - medijska manipulacija - oglaševanje

  4. Izsek predstavitve učne snovi iz sklopa “Medijska vzgoja”: 3. Radio 3. 1. Značilnosti radia • uvrščamo ga med tradicionalne medije (najstarejši elektronski množični medij) • “slep” in “enkraten” medij (enkrat slišano se ne vrne več) Informacije podane preko radia so: - hitre - vsebinsko bogate - razumljive - neposredne - splošno uporabne - lokalne - vloga radia v izjemnih /izrednih obdobjih (radio lahko v trenutku sporoči informacijo zelo širokemu krogu občinstva)

  5. TEMELJNE VSEBINE VKLJUČENIH UČNIH VSEBIN: Filmska vzgoja: - zgodovinski pregled razvoja filma - filmski žanri ter “terminologija” - filmski studio - proces nastanka filmskega izdelka konkreten primer (Gimnazija Ljutomer; VAL / 2007) scenarij “kadriranje” montaža filmska glasba trženje V sklopu učne snovi “Filmska vzgoja” je bila izvedena tudi celodnevna strokovna ekskurzija (RTV Slovenija; Snemanje ter montaža zabavne in informativne oddaje).

  6. NAČIN PREVERJANJA ZNANJA: Dijaki pridobijo dve oceni v obliki pisnega preverjanja znanja. Pisno se preverita učna sklopa “Evropske študije” in “Medijska vzgoja”. Dijak mora biti pozitivno ocenjen pri obeh sklopih. V okviru učnega sklopa “Filmska vzgoja”, morajo dijaki izdelati ter javno predstaviti seminarsko nalogo. NAČIN IZVEDBE: Modul »Državljanska kultura« se izvede v drugih letnikih gimnazijskega programa ter predstavlja obvezen izbiren učni predmet. Dijakom so v strjeni obliki podane učne vsebine vseh treh sklopov. Zaradi specifičnosti učnih vsebin se v celoti izvedejo učne vsebine enega sklopa in šele potem se preide na naslednje. OPAŽENE SLABOSTI / POMANJKLJIVOSTI: Modul “Državljanska kultura” ima priznan status šolskega pilotnega projekta in kot takšen ni “enakovreden” drugim učnim predmetom (problem vpisovanja ocen, …). Preobsežno zastavljena učna vsebina (dovolj bi bila zgolj dva učna sklopa). Problem t. i. “oranja ledine” (samostojna zasnova ter priprava učnih vsebin, …).