Download
wie is eigenaar van de onderwijskwaliteit n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wie is eigenaar van de onderwijskwaliteit? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wie is eigenaar van de onderwijskwaliteit?

Wie is eigenaar van de onderwijskwaliteit?

104 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wie is eigenaar van de onderwijskwaliteit?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wie is eigenaar van de onderwijskwaliteit? 4 oktober 2012

 2. Opening Kitty Oirbons Dagvoorzitter CvB RijnIJssel

 3. Programma 10.00 – 10.05 Opening door dagvoorzitter Kitty Oirbons 10.05 – 10.45 Presentaties10.45 – 10.50 Muzikale samenvatting10.50 – 11.35 Presentaties11.35 – 11.40 Muzikale samenvatting 11.40 – 12.00 Koffie/thee break12.00 – 12.45 Forumdiscussie12.45 – 12.50 Muzikale samenvatting 12.50 – 13.30 Lunch 13.30 – 14.10 Presentatie 14.10 – 14.20 Programma workshops 14.20 – 15.10 1e workshopronde 15.10 – 15.20 Wisseltijd 15.20 – 16.15 2e workshopronde 16.15 – 17.15 Netwerkborrel

 4. Conferentiemap • Naambordje • Programma • Deelnemerslijst met workshopkeuzes • Zaalindeling voor het middagdeel • Plattegrond Hotel Van der Valk

 5. Presentatie Jan van Zijl Voorzitter MBO Raad

 6. Presentatie Theo Douma Kwaliteitsnetwerk

 7. Muzikale Samenvatting Bart Kiers Bartolomeusproduktie

 8. Presentatie Roel in ‘t Veld Hoogleraar OU Nederland

 9. Presentatie JeanetteNoordijk OCW

 10. Presentatie Nick Hoogebeen (Ex)student Deelnemersraad RijnIJssel

 11. Muzikale samenvatting Bart Kiers Bartolomeusproduktie

 12. Koffie/thee break

 13. Forumdiscussie o.l.v. Jan van Zijl Theo Douma, Gerard Bukkems, JeanetteNoordijk, Roel in ‘t Veld, Ton Hanselaar

 14. Stellingen 1. Een professionele aanpak van de horizontale verantwoording (kwaliteitsnetwerk) maakt verticaal toezicht (inspectie) overbodig.

 15. Stellingen 2. Controle van de professional leidt niet tot kwaliteitsverbetering en remt innovatie

 16. Stellingen 3. Deugdelijk toezicht moet zich beperken tot het meten van de toegevoegde waarde voor de student (de leerresultaten).

 17. Stellingen 4. Als het bedrijfsleven aantoonbaar tevreden is, is de kwaliteit van het onderwijs op orde.

 18. Stellingen 5. Bij het onderzoek naar / toezicht op de kwaliteit is altijd een lid van het college van bestuur of hoger management van een andere instelling betrokken.

 19. Stellingen 6. De resultaten van horizontale verantwoording zijn altijd openbaar.

 20. Muzikale Samenvatting Bart Kiers Bartolomeusproduktie

 21. Lunch Het programma wordt vervolgd om 13.30 uur in deze zaal

 22. BOEKPRESENTATIE Naar een (h)erkenbare kwaliteit in het MBO

 23. Presentatie Rick Steur Hoofdinspecteur BVE sector

 24. Workshops - De externe deskundigheid aan het woord • - Excelleren in onderwijs • - Het kwaliteitsnetwerk of het nieuwe toezichtkader; wat maakt het uit? • - Kwaliteitsborging in het nieuwe toezichtkader • - Kwaliteitsnetwerk MBO • - Kwaliteitszorg is van het team! • - Op weg naar een kwaliteitscultuur – voorwaarden, aanpak en succesfactoren • - Sint Lucas: uitgaande van de huidige kracht werken aan blijvende kwaliteitsverbetering • - Ervaring met ontwerpen en implementeren van een examenorganisatie

 25. Workshops 1e workshopronde start om 14.20 uur Na afloop van de workshops zien we u graag terug bij de netwerkborrel.