m ul dru stevn martin n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MŠ Ul. družstevná Martin PowerPoint Presentation
Download Presentation
MŠ Ul. družstevná Martin

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation

MŠ Ul. družstevná Martin - PowerPoint PPT Presentation

nydia
79 Views
Download Presentation

MŠ Ul. družstevná Martin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MŠ Ul. družstevná Martin • Zdravá škola • Krúžková činnosť • Zdravá výživa • Škola v prírode • Krok za krokom

  2. Naše deti v raji. Na konci minulého školského roka sme sa zúčastnili v škole v prírode v Detskom raji Smrekovica.

  3. Pobyt vonku • Ani chladné počasie nás neodradilo od pobytu vonku na čerstvom horskom vzduchu. Tešili sme sa z nádherného prostredia.

  4. Spoločná fotografia • Deti sa tešia z ocenení ,ktoré dostali za účasť na súťažiach.