Download
bhavasagara ill zi k ce nja n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bhavasagara Illúziók óceánja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bhavasagara Illúziók óceánja

Bhavasagara Illúziók óceánja

104 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bhavasagara Illúziók óceánja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bhavasagara Illúziók óceánja Középhaladó Előadás • Negyedik Hét

 2. Bhavasagara Amiről szó lesz: • Tudás • Tapasztalás • Tulajdonságok • Tisztítás

 3. BhavasagaraTudás “A guru szó gravitációt jelent, ami a tanítóban a becsületességre, mélységre és mágnesességre utal.” Shri Mataji Nirmala Devi

 4. BhavasagaraTudás • A köldök körül helyezkedik el • Helye a kézen:

 5. BhavasagaraTudás Raja JanakaIE 6000, India ÁbrahámIE 2000, Mezopotámia MózesIE1300, Egyiptom, Izráel ZarathustraIE1000, Perzsia Lao TseIE 640, Kína KonfuciuszIE 551, Kína SzókratészIE 469, Görögország MohammedISZ 570, Arábia Guru NanakISZ 1469, India Shirdi SainathISZ 1856, India A 10 Ősmester A Guru Princípium 10 alkalommal inkarnálódott, hogy útmutatást adjon az emberiségnek.

 6. BhavasagaraTudás Jellegzetességek • Elem: Víz • Szín: Zöld • Elhelyezkedés: Nabhi körül • Kéz: A tenyér közepe körül • Más néven Bhavasagra– az illúziók óceánja. A világi csábításnak felel meg, amelyet az egyén le kell győzzön ahhoz, hogy a lélekké váljon.

 7. BhavasagaraTudás A következő szervekért felelős: • Gyomor • Bélrendszer • Hasi szervek és emésztés

 8. BhavasagaraTudás Tulajdonságok • Egyensúly és mélység • Dharma - becsületesség, erény • Gravitáció • Határozottság, döntésképesség • Saját mester • Útmutatás és mások segítése a spirituális fejlődésben

 9. BhavasagaraTudás A Bhavasagara isteni megnyilvánulása bennünk a guru princípium. Ezen aspektus neve: Shri Adi Guru Dattatreya (Ősmester)

 10. BhavasagaraTudás 3 fejjel ábrázolják, melyeka következőket jelentik: SHRI BRAHMA (termetés) SHRI VISHNU (védelmező vagy evolúció) SHRI SHIVA (pusztító)

 11. BhavasagaraTudás A trident-t (háromágú szigony) tartja, hogy elpusztítsa az Egót A dobot azért, hogy felébressze azokat, akik a tudatlanság álmába merültek.

 12. BhavasagaraTudás A kagylóval kelti, az ősi, alapvető hangot, az OHM-t, a diszkosszal elpusztítjatanítványai azon kötődéseit, melyek a karmából származnak

 13. BhavasagaraTudás A korsó tartlamazza a bölcsesség nektárját. A társaságában levő 4 kutyajeleníti meg a 4 Vedikus könyvet.

 14. BhavasagaraTudás Az isteni tehén, Kamadhenu adományoz minden vágyat, mind anyagi, mind spirituális szinten, mindazok számára, akik az isteni útmutatást keresikés azok számára is akik odaadóak iránta.

 15. BhavasagaraTudás A Bhavasagara mantrája AUM twameva sakshat Shri Adi Guru Dattatreya sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha

 16. BhavasagaraTapasztalás • Igazságkeresés • Türelem • Saját magunk mestere, tanítója • Önfegyelem • Dharma - becsületesség

 17. BhavasagaraJótéteményei • Engedélyezi az Önmegvalósulást(a Kundalini, emelkedésekor, áthatol a Void-on és visszaállítja a központi csatorna folytonosságát). • Személyes vonzerő • Segít a lélekké válásban • Segít áthatolni az illúziók óceánján • Távol tart a hazugságtól

 18. BhavasagaraJótéteményei Problémákat okoznak • Dharma ellenesség (10 parancsolat nem betartása: hazugság, lopás, ölés, paráznaság stb.) • Vallások kritizálása • Fanatizmus • Méltósághoz nem illő viselkedés • Alkohol • Hamis guruk által írt könyvek olvasása • Materializmus, pénzzel való visszaélés (rossz célra való felhasználása)

 19. BhavasagaraTisztítása Betegségek • Ekadesha Rudra gondok • Rák • Romboló betegségek

 20. BhavasagaraTisztítása Fogyasszunk: • Vibrált vizet • Vibrált sót bal oldalra • Vibrált ételt • Vibrált cukrot jobb oldalra • Adjuk át magunkat az igaz gurunak • Rendszeres lábáztatás • Mantrák és kijelentések

 21. BhavasagaraTisztítása Kijelentések • Anyám, én a saját mesterem vagyok. • Anyám, Te vagy a gurum.

 22. ZOROASTER (1000 B.C) A GURU TULAJDONSÁGAI KREATIVITÁS (az isteni vízió kinyílvánítása) A LÉLEK TISZTA FIGYELME (mentesnek lenni az egótól) BÖLCSESSÉG ÉS ÖNVIZSGÁLAT (látni a saját hibáit és kijavítani azokat)

 23. LAO-TSU 604 A.C. A GURU TULAJDONSÁGAI SZERETET ÉS EGYÜTTÉRZÉS ANYAI GONDOSKODÁS Tanítványai és embertársai felé

 24. SOCRATES 469 B.C. HOGYAN VÁLJUNK GURU-vá • Gurunak lenni nem egy szabály, hanem egy állapot, a létezés egyik módja. • Mindenki a saját Guruja • kellene,hogy legyen • Legyünk gondolatnélküli tudatosságban

 25. GURU NANAK 1469 A.D. HOGYAN VÁLJUNK GURU-vá • Legyen gravitációnk, mely önmagát nyilvánítja ki és mint a mágnes vonza az embereket. • Tegyünk szert önbecsülésreaz önvizsgálaton keresztül.Rendelkezünk a szeretet, az együttérzéserejével és azzal, hogy önmegvalósulást tudunk adni másoknak és segíteni az emberiséget.

 26. Shirdi Sai Nath – (the true Sai Baba) 1852? - 1918 A GURUÁLLAPOTA • A guru csöndes. A csöndön keresztül a guru kapcsolatban van az Istenivel, ami rajta keresztül működik. • A guru kiegyensúlyozott. Természeténél fogva nem aszkétikus, de független minden kötődéstőlvagy ragaszkodástól (étel, pénz, hatalom, stb.)

 27. A GURU ÁLLAPOTA A Sahaj guru kedves és anyai természetű guru. A szeretet, együttérzés, megértés erejét használja, mertarra vágyik, hogy ő is megadja másoknak azt, amit kapott : A Felismerést

 28. És most meditáljunk