Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3. La, la, la, ... PowerPoint Presentation
Download Presentation
3. La, la, la, ...

3. La, la, la, ...

180 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

3. La, la, la, ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1. Plné ruce, plná ústa díků, každý den vždy nový důvod mít, chválu vzdávat bez frází a zvyků nauč nás žít, nauč nás žít! Stěží chápem, co se denně stává, jenom vírou je to možné vzít, a kdo věří, zpívat nepřestává: Haleluja, my, ty i já, haleluja ať zní chvála jásavá. Haleluja, haleluja, haleluja, ať zní chvála jásavá.

  2. Ref.: Haleluja, my, ty i já, haleluja ať zní chvála jásavá. Haleluja, haleluja, haleluja, ať zní chvála jásavá.

  3. 2. Plné oči, plná ústa chvály, tolik pěkných věcí kolem nás, nezahálí, kdo v životě chválí, dál půjde snáz, dál půjde snáz. Každému ať zazní dobrá zpráva, aby spásu nikdo nepropás, a kdo ví to, zpívat nepřestává. Haleluja, my, ty i já, haleluja ať zní chvála jásavá. Haleluja, haleluja, haleluja, ať zní chvála jásavá.

  4. Ref.: Haleluja, my, ty i já, haleluja ať zní chvála jásavá. Haleluja, haleluja, haleluja, ať zní chvála jásavá.

  5. 3. La, la, la, ... Všem lidem své dary Pán Bůh dává, není, kdo by s prázdnou musel jít, a kdo ví to, zpívat nepřestává. Haleluja, my, ty i já, haleluja ať zní chvála jásavá. Haleluja, haleluja, haleluja, ať zní chvála jásavá.

  6. Ref.: Haleluja, my, ty i já, haleluja ať zní chvála jásavá. Haleluja, haleluja, haleluja, ať zní chvála jásavá.