1 / 26

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV). Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV). http://www.nkp.cz. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV). http://knihovnam.nkp.cz/.

Télécharger la présentation

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)

 2. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) http://www.nkp.cz

 3. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) http://knihovnam.nkp.cz/

 4. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) • http://sigma.nkp.cz/cze/ktd (přímo) • http://www.nkp.cz (Katalogy a databáze/Přehled bází) • http://knihovnam.nkp.cz (Oborové báze dat a informační přehledy)

 5. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)

 6. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) TDKIV Pracovní databáze

 7. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) termíny s výkladem, ověřená hesla TDKIV Pracovní databáze

 8. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) termíny s výkladem, ověřená hesla nově zapsané rozpracované TDKIV Pracovní databáze vyřazené

 9. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) Z oficiální báze

 10. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) Ověřená hesla • tvorba směrnic, nařízení • tvorba metodických materiálů pro knihovny • tvorba výukových materiálů pro další vzdělávání • studium těchto materiálů • oficiální komunikace, např. se zřizovatelem • zpřesnění komunikace v praxi

 11. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) Z pracovní báze

 12. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) Pracovní báze • katalogizační praxe • diskuze • pracovní nástroj spolupracovníků

 13. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) Normativní výklady

 14. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) Normativní výklady TDKIV Pracovní databáze

 15. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) • Originální databáze TDKIV • Tištěná publikace • CD ROM

 16. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)

 17. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)

 18. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) vstup

 19. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)

 20. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)

 21. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)

 22. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) • seznam úbytků knihovního fondu • withdrawals register, de-accession register, discards register • Základní evidenční doklad knihovny, který obsahuje veškeré úbytky knihovního fondu. Viz též: úbytek • Ekvivalenty: katalog ztrát knihovního fondu, úbytkový seznam • Třída: Budování a organizace knihovních fondů • Literatura: VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:92, PECH-1986:51, ORGANIZACE-1967:23 • Autor: Šnýdr, Mirko • Lektor: Stöcklová, Anna

 23. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) • archová značka • collating mark • Označení pořadí knižních složek (složených archů), usnadňující správné zařazení složek do knižního bloku. Dolní roh první stránky každé složky (tj. stránky 1, 17, 33, 49 atd.) se označuje zkráceným názvem vytištěným malými písmeny; na třetí stránce každé složky se uvádí číselné označení pořadí složky s hvězdičkou. Na hřbetu složky bývá grafické označení značkami, které na sebe v knižním bloku stupňovitě navazují (hřbetní značky). • Viz též:spodní název, kustos, reklamanta, pasignatura Ekvivalenty:nakladatelská signatura • Třída:Nakladatelská činnost • Literatura:VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:92, WIJNEKUS-1967:70-288 Autor:Celbová, Iva • Lektor:Císař, Jaroslav   • Grafy souvislostí do úrovně:      I       II       III 

 24. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)

 25. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)

 26. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)

More Related