1 / 45

І. Відомості про учителя Ракіцька Валентина Василівна Дата народження : 08.03.1967 р.

Презентація досвіду роботи учителя української мови та літератури Капітанівської ЗШ І-ІІІ ступенів Ракіцької В. В. І. Відомості про учителя Ракіцька Валентина Василівна Дата народження : 08.03.1967 р. Закінчила : Кіровоградський педагогічний інститут ім. О. Пушкіна, 1988 р

odin
Télécharger la présentation

І. Відомості про учителя Ракіцька Валентина Василівна Дата народження : 08.03.1967 р.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Презентація досвіду роботи учителя української мови та літератури Капітанівської ЗШ І-ІІІ ступенівРакіцької В. В.

 2. І. Відомості про учителя Ракіцька Валентина Василівна Дата народження: 08.03.1967 р. Закінчила: Кіровоградський педагогічний інститут ім. О. Пушкіна, 1988 р Спеціальність : учитель російської мови та літератури Педагогічний стаж – 25 р. Кваліфікаційна категорія-вища

 3. Нові Державні стандарти сучасної освіти Змістова лінія м. к. Змістова лінія л. к. Мета : формування комунікативних та літературних компетентностей мовна мовленнєва соціокультурна діяльнісна емоційно-ціннісна літературознавча загальнокультурна компаративна

 4. Школу робить школою учитель!Художник учиться змішуватифарбиінаносити мазки на полотно.Музикантрозучуєетюди.Журналістіписьменникосвоюєприйомиписьмовогомовлення.Справжній учитель тежзмішуєфарби, розучуєетюди, освоюєприйоми. І тільки хороший учитель знає ,скількипраціперероблено, покиноти, ритми, мелодії не злились в музику уроку! • Проблема школи: • «Формуванняуспішноїособистості школяра шляхом використанняновихінформаційнихтехнологій»

 5. ІІ. Методична діяльність • Проблема, над якою працюю: • Інтелектуальний та духовний розвиток на уроках української мови та літератури через застосування інтерактивних технологій

 6. В сучасних умовах найбільшої переваги набувають ІНТЕРАКТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ • Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. • “Учитель … може виховувати і навчати доти , доки сам працює над своїм вихованням й освітою” • К.Д. Ушинський

 7. Мої мотиви впровадження інновацій : • прагнення зробити урок цікавим для дітей • залучити учнів до творчої пізнавальної діяльності • розвиток пізнавальних інтересів, соціальної компетентності школярів • виконання завдань Національної доктрини розвитку освіти

 8. Теоретична база досвіду Ідея інтерактивного навчання О. Пометун, Л. Пироженко особистісно орієнтоване навчання О. Савченко, С. Подмазін проектні технології К. Баханов, В. Гузєєв, О. Пєхота С. Сисоєв “Основи педагогічної творчості”

 9. Кредо інтерактивного навчання: • Те, що я чую, я забуваю. • Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю. • Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. • Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок. • Коли я передаю знання іншим, я самовдосконалююсь.

 10. Кожний окремо взятий урок - це ланка в ланцюжку. Він являє собою цілу процесуальну систему, яка складається з компонентів -етапів. Якщо уявити собі урок у вигляді цегляної стіни, то етап - це її цеглинка Якщо такі «цеглинки» , можливо, і гарні, але погано підігнані одна до одної і погано зацементовані, то стіна розвалиться.

 11. Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури учителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору та ерудиції. О.В.Сухомлинський

 12. Інтерактивний урок має певну структуру та складається з п'яти основних етапів: Урок

 13. «Мозкова атака(штурм)» Прогнозування за ключовими словами Кластер Міні-твір ( есе) Таблиця “Знаю – Хочу дізнатись – Дізнався» Прийомиіметоди • Бортові журнали • Інсерт • Перехресна дискусія • Незакінчене речення • Сенкан • Дерево рішень • Гронування • Мнемотур

 14. Радістьуспіху в розумовійпраці • Психологічненалаштування до уроку • Коло очікувньвід уроку • «Я тут, тому що…», «на уроці я повинен…», « • Виконатиіндивідуальнезавдання: виписати на листок очікування, прикріпити на дошці.

 15. «Бортові журнали»

 16. Словникова робота дає можливість розширити лексичний запас школяра, розвинути його пізнавальні інтереси Уведення у тему уроку Урок розвитку мовлення: Відгук про твір мистецтва Тиціан “Динаркесаря”

 17. ДЕРЕВО рішень • Сама ТЕМА - це «стовбур дерева». • «Листочки» - це ПРОГНОЗ. • «Гілочки» - це АРГУМЕНТИ, обґрунтування прогнозів.

 18. ІНСЕРТ Інсерт – цеприйом такого маркування тексту, коли учні значками помічають те, щовідоме, щозаперечуєїхніуявлення, щоєцікавимінесподіваним, а також те, про щохочетьсядізнатисябільш детально.

 19. Створення ситуації успіху « Ти мені - я тобі» • Робота в групах • Групи отримують • завдання опрацювати • текст та підготувати • запитання за змістом. • Учні обмінюються • запитаннями, • отримують вичерпні відповіді, самі виставляють оцінки членам групи опонентів. • Робота в парах: • - взаємоінтерв’ю; • - взаємоперевірка

 20. Учень викликає до себе іншого учня, ставить якесь запитання за літературним твором. Якщо відповідь правильна , цей учень викликає наступного і запитання ставиться йому. • Наприклад, при вивченні теми • « Народні думи» у 8 класі проводиться літературний турнір , який визначає кращого знавця названих літературних творів. • « Літературний турнір»

 21. СЕНКАН • Джоконда • Загадкова, усміхнена • Зачаровує,притягує, надихає • Очінаповненіблискомівологою • МонаЛіза (урок розвиткумовлення «У людині все повинно бути прекрасним»)

 22. Кола Вена Інформація, що стосується кожної проблеми (підтеми, напрямку) заноситься в окреме коло. • У спільну частину записується інформація, що стосується усіх виділених складових. • Тема: Поема «Мойсей» І. Я Франка – одна з вершин творчочтіпоета мойсей франко • пророк • провідник нації • віра в ідеали • життя і смерть • подібний до Данко

 23. Прийом «Написанняесе»(гамбургер) • Смислцьогоприйомуможнависловитинаступними словами: «Я пишу для того, щобзрозуміти, що я думаю».

 24. Аукціон • Наприклад , при вивченні біографії Івана Франка, пропоную наступні «лоти» : • Дитячі роки; • “ Університети Франка” ; • Початок творчої діяльності ; • Революційна діяльність; • Найкращі твори письменника; • Світогляд Франка , ставлення до релігії ; • Останні роки життя. • Найвищий бал отримують учні , які підготували найповніші та найцікавіші повідомлення і ”викупили” декілька лотів.

 25. Підвищення рівня орфографічної грамотності як засіб формування мовної компетенції учнів • І етап. Теоретичний. Мета: забезпечити міцне засвоєння учнями правил. • Зорові опори (схеми, таблиці, алгоритми, гронування) • Словесні ключі: • КаФеПТаХ: скинути, спитати, стиснути, схибити • ЧуКПиШе Ці ФоКуСиТиХо, Ми Не ВаЛеРіЙ. • Де Ти З’їСи Ці ЛиНи? (молодь, мить, скрізь, вітерець, жаль, осторонь). • На різдвяне свято різьбяр дзвякнув тьмяним цвяхом, і мавпячий горохвяний морквяний медяник став духмяним

 26. ІІ етап. Практичний. Мета: формування в учнів умінь застосовувати засвоєні правила на практиці. • Прийоми: • - інформаційна атака; • - “Спіймайпомилку”; • - алгоритм; • Система тренувальних вправ: • словникові диктанти; • вправа “Коректор”; • “Своїприклади”; • списування з ускладненням; • вправи без інструкцій

 27. Проектні технології • Метод проектів – це модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливостей у процесі створення певного “продукту” під контролем учителя. • Проект “Театр корифеїв: учора і сьогодні” • 1. Формулювання теми. • 2.Робота з різноманітними джерелами інформації. • 3. Обробка матеріалів. • 4. Оформлення результату. • 5. Презентація.

 28. Інсценізація . І. Н.-Левицький“Кайдашевасім’я”

 29. ІІІ. Програма “Основні орієнтири виховання” • Концепція виховної роботи: • 1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. • 2. Ціннісне ставлення до людей. • 3. Ціннісне ставлення до природи та праці • 4. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва. • 5. Ціннісне ставлення до себе: • Тренінг “Я і соціум”; “Ефективнеспілкування”; • Диспут “Моя життєва позиція”; “Що означає бути патріотом?” • Ігрові програми “Ми – різні! Ми – рівні!” • Анкета думок “Ким бути, яким бути…”

 30. Новорічні віншування

 31. Свято останнього дзвінка

 32. Випускний вечір

 33. ІV. Творча лабораторія учителя

 34. Мої творчі доробки

 35. 2011-2012 н. р. Якість навчання І семестр – 67% ІІ семестр – 70,4%

 36. Підсумки роботи по предмету за 3 роки (2009-2012 р. р.)

 37. Результати педагогічної діяльності • Шкільні олімпіади: • Богатиренко Д. – 1 м. • Бражник Д. – 1 м. • Маєр А. – 1 м. • Павленко О. – 1 м. • Районні олімпіади: • Павленко О. – 3 м. • Бражник Дарія – 3 м. • Районний конкурс • ім. Т. Шевченка: • Бражник Д. – 3 м. Всеукраїнський конкурс «Патріот»: • Лускан Ю. – 1 м. • Богатиренко Д. – 2 м. • Маєр А. – 1 м. • Сарана К. – 1 м. • Козельська Я. – 3 м. • Богатиренко А. – 4 м. • Павленко О. – 1 м. • Ракіцький А. – 1 м.

 38. Нагороди і заохочення

 39. «Не навчайте дітей так, як навчали вас – вони народилися в інші часи». Конфуцій «Не буде вогника у Вас – Вам ніколи не запалити його в інших». В.О.Сухомлинський

 40. Дякую за увагу!

 41. Ракіцька Валентина Василівна, учитель української мови та літератури Капітанівської ЗШ І-ІІІ ступенів 2013 р.

More Related