HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA PowerPoint Presentation
Download Presentation
HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA

play fullscreen
1 / 17
HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA
254 Views
Download Presentation
orien
Download Presentation

HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA

 2. NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ • Začíná narozením dítěte • Končí za jeden měsíc • Toto období dělíme na užší novorozenecké období – prvních 10 dní života • Širší novorozenecké období – dalších 20 dní života novorozeněte • V tomto období se dítě přizpůsobuje novému prostředí mimo tělo matky • V okamžiku narození začíná dítě dýchat • Pomocí sacího reflexu je schopno přijímat potravu

 3. Tady vidíš novorozence těsně po porodu

 4. KOJENECKÉ OBDOBÍ • Začíná druhý měsíc po narození • Končí první rokem života dítěte • V tomto období dítě intenzivně roste • Taktéž se velmi intenzivně rozvíjí duševně • Za rok vyroste kojenec o 25 cm a jeho hmotnost se ztrojnásobí • Důležitou složkou výživy kojence je mateřské mléko • Při kojení se dítě nejen nasytí, ale upevňuje se i vazba mezi matkou s dítětem

 5. kojenec

 6. BATOLIVÉ OBDOBÍ • Trvá od jednoho do tří let věku dítěte • V tomto období se zpomaluje růst • Dítě se naučí lézt a později chodit • Pohybové schopnosti se rozvíjejí • Rozvíjí se řeč • Dítě se učí různým dovednostem • Učí se hygienickým návykům a proniká do širší společnosti

 7. batole

 8. PŘEDŠKOLNÍ VĚK • Toto období trvá od 3 – 6 let • Dítě většinou chodí do mateřské školy • Rozvíjí se duševní schopnosti • Děti jsou v tomto věku hravé a vnímavé • Rozvíjejí se komunikační dovednosti • Důležitý je pro dítě vzor – odkoukává od dospělých jak se chovají, co dělají • Pak to opakuje. Je proto důležité chovat se před dítětem správně

 9. předškolák

 10. ŠKOLNÍ VĚK • Dělíme ho na starší a mladší • Důležitým mezníkem tohoto období je vstup dítěte do školy • Starší školní věk se již prolíná s dospíváním • Tělesné tvary dítěte se zaoblují • Jsou patrny rozdíly mezi kluky a holčičkami v postavě • Projevují se první známky osobnosti, nadání a talentu • Rozvíjejí se pohybové vlastnosti

 11. školák

 12. OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ • Trvá obvykle od 10 – 18 let • Dochází k prudkému růstu • Pohlavní orgány začínají vylučovat pohlavní hormony • V pohlavních orgánech se tvoří pohlavní buňky – vajíčka a spermie • Dokončuje se růst a vývin pohlavních orgánů a druhotných pohlavních znaků • Začínají se utvářet vztahy k druhému pohlaví • Pokračuje i duševní vývoj – zlepšuje se paměť a schopnosti řešit náročnější situace

 13. Stávají se kritičtí vůči sobě, ale i ostatním. Především pak k rodičům • Důležitou úlohu hraje rodina a společnost ostatních lidí • Důležité jsou vrstevnické skupiny

 14. DOSPĚLOST • Trvá od 20 – 45 let • V tomto období člověk zakládá rodinu, dokončuje vzdělání a budu je profesní kariéru • Je to období plné duševní i fyzické aktivity

 15. STÁRNUTÍ A STÁŘÍ • Spočívá v ochabování celého organismu • Orgány a tkáně se zmenšují • Zmenšuje se i podíl vody v těle • U žen končí menstruační cyklus a schopnost mít děti • Snižují se duševní i fyzické schopnosti člověka • Pracující odcházejí do důchodu, stará se o ně stát • Staří lidé potřebují ohleduplnost a úctu od svého okolí • Stáří končí smrtí organizmu • Je to definitivní zánik člověka jako takového

 16. stáří

 17. Použitá literatura a zdroj obrázků Kroulíková, Kroulík: Přírodopis pro osmý ročník zvláštní škol y, SEPTIMA 1995, 93 stran. Obrázky: www.GOOGLE.com