1 / 15

Identifikátor materiálu: EU - 19 - 11

Identifikátor materiálu: EU - 19 - 11. OSOBNÍ POČÍTAČ. Hardware – vstupně-výstupní zařízení a počítačová skříň. Pokyny a vysvětlivky:. Videoukázka. K zamyšlení. Zápis do sešitu. Praktická část na počítači. Hardware – vstupně-výstupní zařízení.

osias
Télécharger la présentation

Identifikátor materiálu: EU - 19 - 11

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Identifikátor materiálu: EU - 19 - 11

 2. OSOBNÍ POČÍTAČ Hardware – vstupně-výstupní zařízení a počítačová skříň Pokyny a vysvětlivky: Videoukázka K zamyšlení Zápis do sešitu Praktická část na počítači

 3. Hardware – vstupně-výstupní zařízení Zařízení, které plní funkce jak vstupního, tak výstupního zařízení. Patří sem dotykový monitor a nově tablet PC

 4. Hardware – vstupně-výstupní zařízení Dotykový monitor • je monitor nebo LCD displej s takovou technologií, která umožňuje dotekem prstu ovládat počítač. V řadě případů umožňuje nahradit klávesnici.

 5. Hardware – počítačová skříň Počítačová skříň • Počítačová skříň je pouzdro pro jednotlivé součástky (komponenty), které tvoří základ počítače. • Protože počítače mají různá určení, tedy využívají se k různým účelům (na hry, kancelářské práce apod.), musí bát tomuto uzpůsobeny. Z těchto důvodů jsou počítačové skříně různě velké, aby bylo možné do nich naskládat vše, co je nutné k práci, a to s ohledem na volný prostor k dostatečnému chlazení.

 6. Hardware – počítačová skříň Počítačová skříň • V zásadě jsou na trhu dva základní typy skříní: • tower (věž) • desktop Desktop je nízký a široký, bývá položen na stole a na něj se umisťuje monitor, a tím šetří místo.

 7. Hardware – počítačová skříň Počítačová skříň Tower je vyšší než širší, a stojí tedy většinou schován pod stolem, aby právě na stole toto místo nezabíral. • Skříně typu „tower“ se dále dělí na: • minitower • miditower • bigtower

 8. Hardware – počítačová skříň Počítačová skříň Nejmenší je, jak je z názvu patrné „minitower“. Ten nabízí minimum místa a hodí se spíše pro počítače, které toho v sobě moc nemají, omezují se pouze na pár základních komponentů. Skříně minitower mívají zpravidla dvě pozice pro mechaniky velikosti 5,25 palce (např. DVD-ROM, DVD-RW) a dvě pozice pro mechaniky velikosti 3,5 palce (disketová mechanika).

 9. Hardware – počítačová skříň Počítačová skříň „Miditower“ je dnes nejrozšířenější. Tyto skříně jsou o něco větší než minitowery, zpravidla jen o několik centimetrů. Většinou obsahuje čtyři pozice o velikosti 5,25 palce a dvě pozice o velikosti 3,5 palce, z nichž jsou jen dvě vyvedeny ven. Tyto skříně umožňují možnost rozšíření a zabezpečují lepší chlazení vnitřku skříně.

 10. Hardware – počítačová skříň Počítačová skříň Největším typem skříně je „bigtower“. Ten obsahuje na výšku až 60 cm, podle typu výrobce. Je možné do ní zapojit až 5 zařízení o velikosti 5,25 palce a 3 až 5 zařízení velikosti 3,5 palce. Tyto skříně se využívají převážně pro servery, kde je nutné zapojit více pevných disků a dalších zařízení, pro které by nebylo v menších věží místo.

 11. Rychlé opakování: K čemu slouží vstupně-výstupní zařízení? • K ovládání počítače a jeho chodu. • Zobrazuje procesy a jevy počítačové skříně. • Umožňuje obě dvě předchozí odpovědi.

 12. Tvá odpověď je: SPRÁVNĚ Pokračuj dále >>

 13. Tvá odpověď je: ŠPATNĚ Zkus to znovu >>

 14. Rychlé opakování: Jaký typ počítačové skříně je na obrázku? C A Minitower Desktop B D Tower Miditower

 15. Zdroje • Text: • Obecné definice nebo vlastní text autora • Obrázky: • Vlastní fotografie autora DUMu

More Related