1 / 18

Š V Ý C A R S K O

Š V Ý C A R S K O. Obrázek 1. Charakteristika státu. Švýcarská konfederace , krátce Švýcarsko (zastarale Švýcary) – německy Schweizerische je vnitrozemní stát ve střední Evropě. Švýcarsko je členem Rady Evropy, OSN a součástí schengenského prostoru.

ova
Télécharger la présentation

Š V Ý C A R S K O

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Š V Ý C A R S K O EU – OP VK – III/2 ICT DUM 10 Vypracovala Ludmila Kebzová Obrázek 1

 2. Charakteristika státu • Švýcarská konfederace , krátce Švýcarsko (zastarale Švýcary) – německy Schweizerische je vnitrozemní stát ve střední Evropě. • Švýcarsko je členem Rady Evropy, OSN a součástí schengenského prostoru. • Jednání o vstupu do EU občané v referendu odmítli, Švýcarsko je tak (vedle Lichtenštejnska) jediným nečlenským státem ve střední Evropě. EU – OP VK – III/2 ICT DUM 10 Vypracovala Ludmila Kebzová

 3. Švýcarsko na mapě Evropy EU – OP VK – III/2 ICT DUM 10 Vypracovala Ludmila Kebzová Obrázek 2

 4. Základní údaje • Hlavní město: Bern • Počet obyvatel: 7,8 mil. • Rozloha: 41 285 km² ,z toho 4,1 % vodní plochy • Úřední jazyky: němčina, francouzština, italština, rétorománština • Měna: švýcarský frank • Státní zřízení: federativní republika, složená z 26 kantonů EU – OP VK – III/2 ICT DUM 10 Vypracovala Ludmila Kebzová

 5. Mapa Švýcarska EU – OP VK – III/2 ICT DUM 10 Vypracovala Ludmila Kebzová Obrázek 3

 6. povrch • Velkou část povrchu státu zabírají Alpy • Nejvyšší hora -Dufourspitze • Dufourspitze je se svými 4 634 metry druhou nejvyšší horu Alp i Evropy na západ od Kavkazu. • Nachází se v masívu Monte Rosa ve WalliskýAlpách na hranicích Švýcarska a Itálie. EU – OP VK – III/2 ICT DUM 10 Vypracovala Ludmila Kebzová

 7. Masiv Monte Rosa, uprostřed vpravo Dufourspitze Obrázek 4 EU – OP VK – III/2 ICT DUM 10 Vypracovala Ludmila Kebzová

 8. vodstvo • Alpská jezera • Největší jezera: Ženevské, Bodamské , Lucernské, Curyšské, Luganské…. • Řeky: Rýn, Inn, Rhôna EU – OP VK – III/2 ICT DUM 10 Vypracovala Ludmila Kebzová

 9. Bodamské jezero EU – OP VK – III/2 ICT DUM 10 Vypracovala Ludmila Kebzová Obrázek 5

 10. Bodamské jezero, květinový ostrov Mainau EU – OP VK – III/2 ICT DUM 10 Vypracovala Ludmila Kebzová Obrázek 6 Obrázek 7

 11. Konstanz - Kostnice Husův dům v Kostnici.Mistr Jan Hus zde pobýval při Kostnickém koncilu EU – OP VK – III/2 ICT DUM 10 Vypracovala Ludmila Kebzová Obrázek 8

 12. Ženevské jezero EU – OP VK – III/2 ICT DUM 10 Vypracovala Ludmila Kebzová Obrázek 9

 13. města Bern Ženeva, Curych, Basilej, Locarno EU – OP VK – III/2 ICT DUM 10 Vypracovala Ludmila Kebzová Obrázek 10

 14. hospodářství • Rozvinutý průmysl: hodinářství, přesné a jemné strojírenství, chemický průmysl, potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl, lékařské přístroje • Bankovnictví: UBS, CreditSuisse • Příjmy z turistiky EU – OP VK – III/2 ICT DUM 10 Vypracovala Ludmila Kebzová

 15. typické švýcarské výrobky čokoláda hodinky EU – OP VK – III/2 ICT DUM 10 Vypracovala Ludmila Kebzová Obrázek 11 Obrázek 12

 16. Turistická střediska St. Moritz Zermatt, hora Matterhorn EU – OP VK – III/2 ICT DUM 10 Vypracovala Ludmila Kebzová Obrázek 13 Obrázek 14

 17. zdroj • http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko • Obrázek č.1:   • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Switzerland.svg • Obrázek č.2: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/8/8b/20070309150201%21Europe_location_CHE.png • Obrázek č.3: http://www.bedekr.cz/staty/Evropa/Svycarsko • Obrázek č.4:   • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MonteRosaWestseite_gesehenVomGornergrat.JPG • Obrázek č.5:http://www.kudrna.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=1082 • Obrázek č.6: http://www.kudrna.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=1294 EU – OP VK – III/2 ICT DUM 10 Vypracovala Ludmila Kebzová

 18. Obrázek č.7:   • http://www.nemecko.travel/CSY/destinace_nemecko/master_tlregion-id102.htm • Obrázek č.8: http://foto.mapy.cz/113039-Husuv-dum-v-Kostnici • Obrázek č.9: http://www.putovanjenadlanu.com/vesti/1562-vajcarska-zemlja-iz-bajke.html • Obrázek č.10: http://www.inqua2011.ch/ • Obrázek č.11: http://www.shockmd.com/wp-content/swiss-choc.jpg • Obrázek č.12: http://www.egohb.cz/detail_sk.aspx?hl_id=9 • Obrázek č.13: http://www.wayfaring.info/2009/09/24/welcome-to-the-mecca-of-skiing/ • Obrázek č.14: http://www.vagablond.com/118/ EU – OP VK – III/2 ICT DUM 10 Vypracovala Ludmila Kebzová

More Related