Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nationell talbokskampanj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nationell talbokskampanj

Nationell talbokskampanj

146 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Nationell talbokskampanj

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nationelltalbokskampanj

  2. Nationell kampanj • Inleds hösten 2012 under Bok & Bibliotek • Syftet är att nå ut till talboksberättigade som ej känner till tjänsten Egen nedladdning • Målgrupp: unga vuxna 16-25 år • Personer med dyslexi/läs- & skrivsvårigheter

  3. Nationell kampanj

  4. Nationell kampanj • Paket med affischer och informationsmaterial • Broscher och pins • Kampanjwebbplats • Fokus på biblioteken, inte på TPB • Beställ i början av september – satsa på dyslexiveckan!

  5. TACK! Anna Gustafsson Chen, bibliotekskonsulent anna.gustafsson-chen@tpb.se