1 / 15

Päikesesüsteem

Päikesesüsteem. Ney 7.09. Geotsentriline maailmapilt. M aailma keskmes asub Maa ning Päike ja kõik planeedid tiirlevad ümber Maa. Heliotsentriline maailmapilt. Mikołaj Kopernik 1543. Galileo Galilei – pakkus välja ringikujulise orbiidi

Télécharger la présentation

Päikesesüsteem

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Päikesesüsteem Ney 7.09

 2. Geotsentriline maailmapilt • Maailma keskmes asub Maa ning Päike ja kõik planeedid tiirlevad ümber Maa

 3. Heliotsentriline maailmapilt • Mikołaj Kopernik 1543. • Galileo Galilei – pakkus välja ringikujulise orbiidi • Johannes Kepler tõestas planeetide ellipsikujulised (väljavenitatud ringjooned) orbiidid • Kodus lisaks: http://gunn.co.nz/AstroTour/?data=tours/retrograde.xml

 4. Planeedid

 5. Päikesesüsteem • Ümber Päikese tiirleb 8 planeeti: Merkuur, Veenus, Maa, Marss, Jupiter, Saturn, Uraan ja Neptuun. • Lisaks väga paljuväikekehi • Marsist kaugemal on terve vöö väikekehadest - asteroidid • Päike, planeedid ja paljud väikekehad moodustavad terviku ja sellepäraston antud Päikese „perekonnale“nimetus süsteem.

 6. Pean meeles! • Päikesesüsteemi moodustavad Päike ja 8 planeeti ning väga palju väikekehi. • Planeedid alates Päikesest on: Merkuur, Veenus, Maa, Marss, Jupiter, Saturn, Uraan, Neptuun. • Planeedid tiirlevad ümber Päikese ligikaudu ühes tasapinnas. • Päikesesüsteemi kehade tõmbejõud tagab süsteemi terviklikkuse.

 7. Päike • Mitut tähte võib näha öösel? • Mitut tähte võib näha päeval? • Päike on tavaline täht • Koosneb peamiselt vesinikust – gaasikera • Läbimõõton 1,4 miljonit kilomeetrit • Tuuma temperatuur – 15 miljonit kraadi • Päike toodab soojust vesiniku ühinemisest heeliumiks • Päike kiirgab infravalgust, nähtavat valgust ja ultravalgust

 8. Pean meeles! • Päike on üks tähtedest. • Päikesel muundub vesinik heeliumiks. • Vesiniku muundumisel heeliumiks eraldub energiat, mille arvelt Päike kiirgab soojust ja valgust.

 9. Maa • Maa on Päikesest alates kolmas planeet. • Maa raadius on 6400 km. • Maad loetakse kerakujuliseks. • Maa asub Päikesest 150 000 km kaugusel. • Päikese ja Maa vahel on praktiliselt tühjus ja soojus levib Maale üksnes kiirgusena. • Maa keskmine temperatuur on 15 kraadi.

 10. Atmosfäär

 11. Aastaaegade vaheldumine

 12. Kuu • Kuu asub Maast veidi vähem kui 400 000 km kaugusel • Maalt vaadates teeb Kuu ühe täistiiru 29 ööpäevaga • Kuu on kogu aja ühe küljega Maa poole

 13. Pean meeles! • Maa atmosfäär muutub kõrgemal hõredamaks. • Atmosfääril puudub kindel ülapiir. • Aastaajad vahelduvad, sest Maa pöörlemistelg pole tiirlemistasandiga risti. • Maa telje asend Põhjanaela suhtes ei muutu. • Tiirlemisel ümber Päikese muutub telje asend Päikese suhtes.

More Related