1 / 25

Mercedes-Benz miljölastbilar

Mercedes-Benz miljölastbilar. …finns och fungerar…. Håkan Blomén Regionchef lastbilar, Mercedes-Benz Sverige November 2009. Produkter för alla behov. Miljöalternativ personbilar. B180 NGT BlueEfficiency. S400 hybrid. B180 NGT BlueEfficiency.

Télécharger la présentation

Mercedes-Benz miljölastbilar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Mercedes-Benz miljölastbilar …finns och fungerar… Håkan Blomén Regionchef lastbilar, Mercedes-Benz Sverige November 2009

 2. Produkter för alla behov

 3. Miljöalternativ personbilar B180 NGT BlueEfficiency S400 hybrid

 4. B180 NGT BlueEfficiency De 5 gastankarna är placerade mellan bilens två golv och påverkar inte passagerarutrymmet

 5. S400 hybrid • V6 bensin, 3,5 l, 279 hk, 350 Nm • 3-fas växelströmsmotor, 20 hk, 160 Nm • Totalt 299 hk och 510 Nm • ca 7,9 l/100 km = ca 20% reduktion

 6. Miljöalternativ transportbilar Sprinter 316 NGT

 7. Sprinter 316 NGT

 8. Äntligen lastbilar !

 9. Miljölastbilar - Atego • 7,5 – 16 tons totalvikt • 177 – 286 hk • Euro 5 utan partikelfilter std • EEV utan partikelfilter tillval

 10. Miljölastbilar - Axor • 18 – 26 tons totalvikt • 238 – 326 hk • Euro 5 utan partikelfilter std • EEV utan partikelfilter tillval

 11. Miljölastbilar - Actros • 18 – 44 tons totalvikt • 320 – 600 hk • Euro 5 utan partikelfilter std • EEV utan partikelfilter tillval • 100% FAME/RME tillval

 12. Biodiesel FAME Fördelar: • ca 60% lägre CO₂ emissioner Nackdelar: • Bränsleförbrukning • Lagringsbarhet • Serviceintervaller • Bränslet skall uppfylla DIN EN 14214 • Insprutare för minskad utspädning av motoroljan • Ledningar och packningar som tål FAME Även i kombination med paket för längre serviceintervaller: • Större oljevolym • Centrifugalrenare för motoroljan

 13. Miljölastbilar - Econic • 18 – 26 tons totalvikt • 238 – 326 hk • Euro 5 utan partikelfilter std • EEV utan partikelfilter tillval • Biogas tillval • Flytande biogas tillval

 14. Econic – perfekt distributionsbil • Pneumatisk bussdörr på höger sida • Plant hyttgolv för enkel genomgång • Ståhöjd i hytten • Nigning • Väldigt bra sikt från förarplatsen • Alltid automatisk växellåda

 15. Econic - biogas • Ca 350 st levererade i Sverige sedan 2000 • 8 x 80 liters tankvolym • Aktionsradie 20 – 40 mil • Monovalent ottomotor utvecklad för gasdrift, lean-burn för lägre förbrukning • Drivs ALLTID på 100% gas och har därför alltid optimerade avgasvärden • 6-cyl, 7 l volym, 279 hk / 1000 Nm • Allison automatlåda med retarder

 16. Econic - biogas • Gasformigt bränsle • CO₂ neutralt • Lågt ljud • Rent

 17. Econic – flytande gas • 30 st dragbilar levererade till VOS • Rotterdam – Hamburg – Rotterdam • Sopbilar i Spanien

 18. Econic – flytande gas • Kombinerat med CBG eller endast LBG • Längre räckvidd med högre nyttolast • Kryotank, -158° • Klarar 14 dagar i svensk sommarvärme • Släpper ej ut metangas vid förångning • Spärrad för ivägkörning under tankning

 19. Econic – flytande gas

 20. Brennstoffzelle

 21. Flytande gas Bränslecell ??? Biodiesel Komprimerad gas Hybrid lösningar Euro 6 BlueTec Framtiden Idag Brennstoffzelle

 22. När är det dags att haka på miljötrenden? NU ! Varje dag du väntar är en förlorad dag för miljön

 23. Vilken teknologi/miljölastbil ska jag välja? Välj: • Lägsta emissionerna idag • Förnyelsebar energikälla idag • Lägsta miljöpåverkan vid drivmedelsframställningen idag • Finns att köpa idag

 24. Tack för visat intresse ! Brennstoffzelle

More Related