1 / 14

FJORDY

FJORDY. Jan Geletič 2. Ročník GGI. Základní charakteristiky. Fjord (ze staronorského fjorthr ) = rameno moře Fjord je pozůstatek po ledovcové činnosti v dobách ledových

papina
Télécharger la présentation

FJORDY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. FJORDY Jan Geletič 2. Ročník GGI

 2. Základní charakteristiky • Fjord (ze staronorského fjorthr) = rameno moře • Fjord je pozůstatek po ledovcové činnosti v dobách ledových • Jedná se o dlouhý (občas desítky kilometrů dlouhý) a úzký mořský záliv, který vzniká v hornatých oblastech v blízkosti moří a oceánů prohloubením říčních údolí vlivem tlaků postupujících ledovců • Fjordy jsou typické svými strmými svahy, které jsou ledovci často erodovány až pod mořskou úroveň, kde moře mohou dosahovat značných hloubek netypických pro šelfové oblasti • Tvar údolí se uvádí jako U, v některých případech se můžeme setkat s fjordy, které jsou ohraničeny oproti moři podmořským skalním svahem • Od moře jsou většinou odděleny podvodními prahy nebo plochými vyvýšeninami

 3. Geneze • Fjordy vznikaly v dobách pleistocénního zalednění, kdy postupující ledovec sestupoval z karových oblastí po svahu do níže položených oblastí • Během cesty se led pohybuje v lokálních sníženinách (depresích), které vlivem brázdění prohlubuje a zaobluje podloží • Vzniká tak typické ledovcové údolí zvané trog. • Na konci cesty se ledovec dostane až k moři, do kterého se ledovec snaží nasouvat, ale vlivem rozdílné teploty, viskozity a hloubky se začínají jednotlivé ledové části odlamovat a dochází k tzv. telení ledovců • Zaplavením trogů mořem vznikly fjordy

 4. Významné lokality • Norsko: Sogne-fjord, Trondheim-fjord, Geyranger, Vestfjorden (délka 255 km),Geirangerfjord (nejkrásnější) • Jižní Amerika (Patagonie): Peninsula Wilcock • Nový Zéland: Milford Sound • Irsko: hrabství Mayo u města Westport • Severní Kanada a Aljaška: NP Kenai Fjords • Poloostrov Kola • Grónsko • Dánsko

 5. Význam v krajině • Rybolov (braktické vody) • Vhodné kotviště před rozbouřeným mořem • Některé přístavy v zimě nezamrzají • Extrémní sporty (skok z kolmých skal) • Množství turisticky atraktivních podívaných (např. vodopád Sedm sester) • Krytí měst před severními větry X • Špatná silniční a železniční dostupnost

 6. Fotografie Obr. 1 a 2: Norsko - Geirenger, vodopád Sedm sester

 7. Obr. 3: Norsko - Geirenger, vodopád Sedm sester

 8. Obr. 4: Chile - Gosohorn

 9. Obr. 5: Norsko - Grunnfjorden

 10. Obr. 6: Norsko – z mostu přes Sandnossfjoren

 11. Obr. 7: Norsko – Sognefjord

 12. Obr. 6: Norsko – Vestfjorden

 13. Obr. 7: Norsko – Mursvikfjord, Obr. 8: Výřez S Norska,

 14. Použitá literatura • Kachlík V.: Základy Geologie, Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 2003, 344 s. • Zapletal J.: Základy Geologie, Univerzita Palackého, VUP Olomouc, Olomouc 1998, 95 str. • Hoslelling International Norway • www.vandrerhjem.no (online 7.9.2006) • Cestovní agentura CK periscope Skandinávie • www.skandinavie.cz (online 6.9.2006) • Cestovní agentura CK Trip • www.ck-trip.cz (online 6.9.2006) • Otevřená encyklopedie Wikipedie • www.wikipedie.cz (online 6.9.2006) • Časopis Koktejl • www.ikoktejl.cz (online 7.9.2006) • Gymnázium Kadaň • www.gymnazium-kadan.cz/norsko2005 (online 6.9.2006) • Časopis Země Světa • www.zemesveta.cz (online 6.9.2006) • Josef Seker, Per Eide: Země Světa - Norsko, č. 02, r. 2005, 60 str. • Ivan Knorr: Země Světa – Aljašské fjordy, č. 11, r. 2004, 60 str.

More Related