Download
baat i fysak n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BAAT i Fysak PowerPoint Presentation
Download Presentation
BAAT i Fysak

BAAT i Fysak

203 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BAAT i Fysak

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gardermoen 17.oktober 2006 Per Grov BAAT i Fysak

 2. Teknisk løsning • Det er lagt inn løsning med brukernavn og passord • Brukernavn og passord lagres på disk • Samme brukernavn og passord for WMS og Webservices • Webservices har ikke ticket • WMS trenger ticket som varer en time • Ny ticket hentes automatisk til WMS

 3. Gjenkjenning av IP-adresse • Det er ikke åpnet for gjenkjenning av IP-adresse for Kartverkets nett • Fysak kan utvikles til å benytte brukernavn/passord og ticket

 4. Påloggingsdialog kommer opp dersom denne informasjonen ikke er lagret Alias brukes i Webservices Pålogging

 5. INI-fil med BAAT-informasjon [BAAT] BrukerID=Reidun Passord=Reidar AliasID=Reiulf ADTICKURL=http://www.geonorge.no/advancedTicket/go?ts=wms&style=fysak&user=<BrukerID>&password=<Passord>&extra=Fysak+bakgrunn TICKURL=https://baat.geonorge.no/skbaatts/req?brukerid=<BrukerID>&passord=<Passord>&retformat=s&tjenesteid=wms.topo&extra=Fysak+bakgrunn

 6. WMS dialog

 7. Bruker løsning ”AdvancedTicket” for import fra tjenestekatalog http://www.geonorge.no/advancedTicket/go?ts=wms&style=fysak&user=<BrukerID>&password=<Passord>&extra=Fysak+bakgrunn Henting av tjenester fra tjenestekatalog

 8. Resultat av henting fra tjenestekatalog ArcIMS tjenester (DEMO);http://dnweb5.dirnat.no/;DN ArcIMS tjenester (DEMO);http://www.ngu.no/;NGU ArcIMS tjenester (DEMO);http://kart2.nijos.no/;Nijos ArcIMS tjenester (DEMO);http://arcus.nve.no/;NVE ArcIMS tjenester;http://askeladden.ra.no;RA Norge i bilder (BAAT);http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.norgeibilder/TI_33J736?;Statens kartverk Dybdedata;http://159.162.103.94/sjokart/wms?;Statens kartverk Norge i bilder;http://wms.norgeibilder.no/services/wms/wms.aspx;Statens kartverk Oversiktskart (BAAT);http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.oversiktskart/TI_33JK4I?;Statens kartverk Kartdata_wms;http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.kartdata/TI_33KA67?;Statens kartverk fkb_wms;http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.fkb/TI_33L07J?;Statens kartverk Administrativ_Inndeling_wms;http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.adm.inndeling/TI_33LD98?;Statens kartverk Topografisk_Norgeskart_wms;http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.topo/TI_33M3AK?;Statens kartverk Topografisk_Norgeskart_graatone_wms;http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.topo.graatone/TI_33MGC9?;Statens kartverk N5WMS;http://wms.geonorge.no/NGRInetWMS/N5WMS;Statens kartverk

 9. Feilmelding ved manglende ticket <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <style TYPE="text/css" MEDIA=screen> <!— BODY {color: blue} H3 {color: red} --> </style> </head> <body> <h3>*** 'TICKET' ER UGYLDIG ***</h3> Applikasjon '/skwms1/wms.topo/TI_3D6KB2'<br> har ticket men denne er ikke gyldig.<br> (http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.topo/TI_3D6KB2)<br> Ticket Server Error: 'Verify ticket request' kan ikke finne ticket angitt med parameter: ticketid=3D6KB2.<br> </body> </html>

 10. Utskifting av en enkelt ticket • https://baat.geonorge.no/skbaatts/req?brukerid=<BrukerID>ak&passord=<Passord>&retformat=s&tjenesteid=wms.topo&extra=Fysak+bakgrunn • Resultat: G42FF • Kan også bruke ”SimpleTicket” • Ticket må automatisk kunne byttes både ved ”GetCapabilities”, ”GetFeatureInfo” og ”GetMap”

 11. WMS-bilde fra Fysak gjennom BAAT

 12. Funksjonskall til Webservices • int cNgisFormView1::HentFylker(SokRes_fra_Fylke *pFylkeSokRetur) • { • char szTx[300], szPath[_MAX_PATH], szCurDir[_MAX_PATH]; • HINSTANCE hDll; // Handle til dll for SSR_og_adresse • int (*HentFylker)(unsigned short *pstrBrukerID, unsigned short *pstrPassord, unsigned short *pstrAliasID, • int &nMaxAntFylker, int &nMaxAntKommuner, SokRes_fra_Fylke *pFylkeSokRetur); • LesBAATInfo(); • BSTR BrukerID = m_strBAATBrukerID.AllocSysString(); • BSTR Passord = m_strBAATPassord.AllocSysString(); • BSTR AliasID = m_strBAATAliasID.AllocSysString(); • int nAntallTreff=0; • // Lag fullstendig filnavn • sprintf_s(szPath,"%s%s.DLL", HentFysakKatalog(), "adr_ssr"); • hDll = LoadLibrary(szPath); • if(hDll != NULL) • { • HentFylker = (int(__cdecl *)(unsigned short *pstrBrukerID, unsigned short *pstrPassord, unsigned short *pstrAliasID, • int &nMaxAntFylker, int &nMaxAntKommuner, SokRes_fra_Fylke *pFylkeSokRetur)) GetProcAddress(hDll, "HentFylker"); • int nMaxAntFylker=20, nMaxAntallKommuner=50; // Må avstemmes mot arrayen i structen "SokRes_fra_SSR" • nAntallTreff=(*HentFylker)((unsigned short *)BrukerID, (unsigned short *)Passord, (unsigned short *)AliasID, • nMaxAntFylker, nMaxAntallKommuner, pFylkeSokRetur); • FreeLibrary(hDll); • hDll=NULL; • } • SysFreeString(BrukerID); • SysFreeString(Passord); • SysFreeString(AliasID); • return nAntallTreff; • }