Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
341 PowerPoint Presentation

341

95 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

341

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1. Je jasno v duši mojí dnes víc | nežli bývá tam, | kam slunko září z blankytu: | mně září Ježíš sám. | Jaké jasno, krásné jasno, když ty blahé, šťastné chvíle jsou, v nichž Ježíšovu zřít smím tvář, tu je jasno v duši mé.

  2. 2. Je píseň v duši mojí dnes, | jež Krále hlásá čest, | jen Ježíš smí jí naslouchat, | však lidem skryta jest. | Jaké jasno, krásné jasno, když ty blahé, šťastné chvíle jsou, v nichž Ježíšovu zřít smím tvář, tu je jasno v duši mé.

  3. 3. Je jaro v duši mojí dnes, | neb Slunce vzešlo tam; | tu vůni a ten zpěvný ples | můj Ježíš stvořil sám. | Jaké jasno, krásné jasno, když ty blahé, šťastné chvíle jsou, v nichž Ježíšovu zřít smím tvář, tu je jasno v duši mé.

  4. 4. Je radost v duši mojí dnes | a naděj, chvála, slast, | vždyť vyjasněný pohled mám | za ním, tam v nebes vlast. | Jaké jasno, krásné jasno, když ty blahé, šťastné chvíle jsou, v nichž Ježíšovu zřít smím tvář, tu je jasno v duši mé.