Download
allinone pc monitor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AllInOne PC monitor PowerPoint Presentation
Download Presentation
AllInOne PC monitor

AllInOne PC monitor

134 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

AllInOne PC monitor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AllInOne PC monitor Projekt 29

 2. Náplň projektu • Spojení monitoru a PC v jedno • Rozebrat CRT monitor • Dovnitř vložit komponenty z PC • Vyříznout polarizační vrstvu z LCD monitoru • Upevnění LCD monitoru • Polarizační vrstvu vložíme do brýlí místo skel • Obraz monitoru bude viditelný pouze s těmito brýlemi

 3. Členové týmu • Lukáš Viceník (vedoucí) • Martin Pešťák (programátor) • Michal Filip (programátor) • Václav Hanke (technik)

 4. 1. Pracovní den • Rozebírání CRT monitoru • Kompletní odstranění nepotřebného vnitřku • Příprava na vložení komponentů

 5. 2. Pracovní den • Čištění monitoru • Rozvržení vnitřku • Zpětné smontování

 6. 3. Pracovní den • Tvorba šablony rozdělovací přepážky • Umístění zdroje a základové desky

 7. 4. Pracovní den • Řezání dělící přepážky • Vložení přepážky do monitoru

 8. 5. Pracovní den • Stříhání finální kovové přepážky • Řešení návrhu vnějších a vnitřních prostorů

 9. 6. Pracovní den • Řezání, štípání a zabrušování monitoru

 10. 7. Pracovní den • Dokončení hrubého návrhu monitoru • Monitor bude stylizován jako cihlová pec

 11. 8. Pracovní den • Podrobné rozvržení monitoru • Způsob provedení: • Vnitřního prostoru • Vnějšího prostoru • Dvířek • Vnějšího průhledného krytu • Uchycení LCD monitoru • Umístění LED

 12. Závěrečné práce(mimo projektový den) • 1. sprejování monitoru šedou barvou • Lepení boků monitoru cihlovou samolepící tapetou • Tvorba dvířek monitoru • Zavrtání předních pantů • Polepení dvířek šedou samolepící tapetou • Vložení dvířek do pantů

 13. Rozpočet