Download
o my iach a u och n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
O myšiach a ľuďoch PowerPoint Presentation
Download Presentation
O myšiach a ľuďoch

O myšiach a ľuďoch

158 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

O myšiach a ľuďoch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. O myšiach a ľuďoch

  2. John Steinbeck • *27. februára 1902 v Kalifornii • zo zmiešanej rodiny (otec-Nemec, matka –Írka) • detstvo– farmárske prostredie,pracoval už odmalička(zlá finančná situácia) • študoval históriu, anglickú literatúru, ale aj biológiu(Stanfordskú univerzita) – nikdy nedokončil • množstvo príležitostných zamestnaní • počas druhej svetovej vojny-reportér v Európe • 1962 Nobelova cena za leteratúru • trikrát ženatý • †20. decembra 1968

  3. Tvorba • kriticko-realistická • jeden z najväčších, nielen amerických ale aj svetových spisovaťeľov • pohľad z dolných spoločenských vrstiev • americký vidiek, ťažká práca • postavy: farmári, poľnohospodársky robotníci, Mexickí tuláci • konflikt dobra a zla v človeku • myšlienková hĺbka , plastickosť postáv, bohatosť jazyka

  4. Diela • 1929, prvé dielo „Zlatý pohár“- neúspešné • 1935 –prelom: román „Rovina tortilla“ – veľký úspech -novela O myšiach a ľuďoch najväčší úspech- román Ovocie hnevu(Pulitzerova cena ) • Ďalšie úspešné diela : Túlavý autobus, Na východ od raja, Zima našej nespokojnosti a iné ... Ovocie hnevu

  5. O myšiach a ľuďoch • Literárny druh: epická próza • Žáner : novela • Štýl: umelecký • Téma: realistický obraz života 2 biednych ľudí bez domova v Kalifornii. Neustále hľadajú prácu a snívajú o vlastnom domove • Idea: hodnoty priateľstva,medziľudských vzťahov, túžba po pocite niekam patriť, nemožnosť naplnenia snov,rasizmus

  6. Hlavné postavy • Lennie Small • vysoký, silný ale neobratný, mentálne zaostalý • záľuba :hladkanie rôznych vecí ( zvierat- myši psy, látky, vlasy) • dostáva do problémov • George Milton • malý, chytrý, života skúsený, prísny a praktický • k Lenniemu má otcovský vzťah, niekedy ale stratí nervy – nemyslí to vážne

  7. Vedľajšie postavy • Slim – pohonič mulíc , urastený, všeobecná autorita, vzbudzoval dôveru. • Curley – syn šéfa , tvrdý , žiarlivý na svoju ženu, rasista, so všetkými sa chce byť • Curleyho žena- vyzývavá, nesplnený herecký sen, nemá rada svojho muža, osamelá • Candy – zametač, túži po tom istom ako Lennie a • Crooks - koniar, černoch, osamelý, diskriminovaný, neprístupný, neveril na splnené sny

  8. Osnova • George a Lennie, sú na úteku • prichádzajú za prácou na farmu • majú poločný sen – zametač Candy sa chce pripojiť • Curley má konflikt s Lenniem • Lennie sa dá do reči s černochom • Lennie sa stretáva s Curleyho ženou • smrť Lennieho

  9. Ďakujem za pozornosť Rerichová Nikola 3.A