1 / 10

A teď si vás vyskouším:

A teď si vás vyskouším:. Č.0001. Start. Web. Zavřít. Začne 3 otázky. Otevře váš prohlížeč, který načte moji stránku s dalšími presentacemi. !Stránka zatím nemusí existovat!. Zavře presentaci: jste hloupý a zbabělý. Pozn.: Prosím šiřte dále tuto presentaci a navštivte moji www.

plato
Télécharger la présentation

A teď si vás vyskouším:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. A teď si vás vyskouším: Č.0001 Start Web Zavřít Začne 3 otázky Otevře váš prohlížeč, který načte moji stránku s dalšími presentacemi. !Stránka zatím nemusí existovat! Zavře presentaci: jste hloupý a zbabělý. Pozn.: Prosím šiřte dále tuto presentaci a navštivte moji www. www.IQtikve.wbs.cz

  2. Jaké je hlavní město ? Etiopie A Káhira B Addis Abeba C Chartůn

  3. Ne, správně je Addis Abeba Pokračovat

  4. Výborně! Pokračovat

  5. Tento trojúhelník není A Rovnostranný B Pravoúhlý C Rovnoramenný

  6. Ne, správně je Rovnostranný Pokračovat

  7. Výborně! Pokračovat

  8. Mezi obratlovce nepatří A Štír B Kruhoústí C Žába

  9. Ne, správně je Štír No, vypadá to, že se ti moc dobře nevedlo, co? Možná to byla špatná sada otázek a tak si stáhni jinou na mé stránce. WEB KONEC Jestli si se už kouknul a stáhnul, nebo tě to absolutně nebaví a nebo teď nemáš čas (kouni se později na www.IQtikve.wbs.cz) tak stiskni tl. Ukončit viz. Nahoře vpravo.

  10. Výborně! No, vypadá to, že sis vedl/a skvěle. Tak neváhej a stáhni si další sadu na mé stránce. WEB KONEC Jestli si se už kouknul a stáhnul, nebo tě to absolutně nebaví a nebo teď nemáš čas (kouni se později na www.IQtikve.wbs.cz) tak stiskni tl. Ukončit viz. Nahoře vpravo.

More Related