1 / 16

Ki volt?

Jézus • Mária • József • Heródes • Péter • Pilatus •. Kőszikla Messiás Jézus édesanyja szegény ács római helytartó a zsidók királya. Ki volt?. A következő dián Jézus életének eseményeit látod képeken. Állítsd időrendi sorrendbe az eseményeket!. A. B. C. D. E. F. G. H.

Télécharger la présentation

Ki volt?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Jézus • Mária • József • Heródes • Péter • Pilatus • Kőszikla Messiás Jézus édesanyja szegény ács római helytartó a zsidók királya Ki volt?

 2. A következő dián Jézus életének eseményeit látod képeken. Állítsd időrendi sorrendbe az eseményeket!

 3. A B C D E F G H

 4. 1. Biblia • 2. Názáret • 3. Ószövetség • 4. Messiás • 5. Betlehem • 6. Újszövetség • 7. Evangélium • A keresztény vallás szent könyve (A) Jézus lakóhelye (B) „örömhír” (C) Szentírás (D) Jézus szülővárosa (E) Megváltó (F) A zsidó és a keresz-tény vallás szent könyve (G) Keresd meg az összetartozókat!

 5. Hannibál • Scipió • Julius Caesar • Antonius • Marcus Aurelius • Theodosius• Filozófus császár Augustus consultársa Pun hadvezér Államvallássá tette a kereszténységet Római hadvezér Nevéből származik a császár szó Ki volt?

 6. Jelöld az időszalagon! • Kr.e. 753; Kr.e. 510; Kr.e. 264-241; Kr.e.218-201; Kr.e. 146; • Kr.e. 202; Kr.e. 146; Kr.e. 73-71; Kr.e.100; Kr.e. 44; • Kr.e. 27-Kr.u.14; Kr.u.64; Kr.u. 100; • Kr.u. 313; Kr.u. 394; Kr.u. 395; Kr.u. 476;

 7. Csoportosítsd az évszámokat! Kr.e. 753; Kr.e. 510; Kr.e. 264-241; Kr.e.218-201; Kr.e. 146; Kr.e. 202; Kr.e. 146; Kr.e. 73-71; Kr.e.100; Kr.e. 44; Kr.e. 27-Kr.u.14; Kr.u.64; Kr.u. 100; Kr.u. 313; Kr.u. 394; Kr.u. 395; Kr.u. 476;

 8. 1. A Római Birodalom egyik keleti provinciája. Innen ered a keresztény vallás. 2. Hannibál egyik győztes csatájának helyszíne. (Kr.e.216) 3. Kereskedő város, lakói a punok. 4. Spartacus-féle rabszolga- felkelés innen indult. 5. A második pun háború döntő csatájának helyszíne. 6. Róma folyója. 7. Jézus ebben a városban élt. 8. Róma első provinciája. 9. Jézus szülővárosa. 10. Város, melyet Romulus alapított.

 9. 1. Isteni, fenséges 2. Kr.e.44 március idusa 3. Kleopátra 4. Pontifex maximus 5. Pax Romana 6. Sikerek Galliában 7. naptárreform 8. testőrség 9. „A kocka el van vetve” 10. Octavianus 11. Családvédelmi törvények 12. Maecenas 13. Nevéből származik a császár szó

 10. A betűháló 12 olyan fogalmat rejt, melyek Rómával kapcsolatosak. Keresd meg mindet!

 11. Csoportosítsd az eseményeket • Mózes születése 2. Krisztus születése 3. Egyiptomi 10 csapás 4. A vízözön 5. Dávid és Góliát harca 6. Júdás árulása 7. Mózes népe átkel a Vörös-tengeren 8. Napkeleti bölcsek 9. Heródes uralkodása

 12. Róma történetének melyik fontos eseményét ábrázolja a kép?

More Related