Download
autocad electrical hvad siger kunderne n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jens Pedersen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jens Pedersen

Jens Pedersen

109 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Jens Pedersen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AutoCAD Electricalhvad siger kunderne Jens Pedersen

 2. Hovedpunkter • Understøttelse af elektriske standarder • Automatisk ledningsnummerering • Signal referencer mellem sider • Referencer mellem symboler • Nem kopiering i og mellem projekter • Real time fejl kontrol • Kommunikation med PLC I / O-værktøjer • Understøttelse af monteringskorrekt tegning • Automatisk genererede grafiske kabel og terminal planer • Automatisk opdatering af styklister og forbindelseslister

 3. Understøttelse af elektriske standarder • JIC, IEC, IEEE, AS, JIS • IEC60617, IEC61082, IEC61346 JIC IEC

 4. Automatisk ledningsnummerering • AutoCAD Electricalkan konfigureres til mange systemer • Færdige funktioner som skaber Wire nr. på alle de tegninger som findes i projektet

 5. Intelligent kopiering • Copy Circuit • Kopi af komponenter • Kopi af hele tegninger • Save Circuit

 6. Referencer mellem symboler • Symboler kan dele op og anvendes på mange tegninger eller på mange steder

 7. Real time fejl kontrol • Hjælper dig så du ikke skaber fejl • Værktøj til at kontrollerer om du skaber fejl

 8. Kommunikation med PLC I / O-værktøjer • Funktioner som dækker de behov der er for at skabe PLC tegninger • Kan importerer fra mange PLC programmer • I/O Adresser kan anvendes til wire nr og Komponent TAG

 9. Understøttelse af monteringskorrekt tegning • Stykliste • Reference • Producent komponenter

 10. Automatisk genererede kabel og terminal planer • Terminal planer med Jumper lister • Kan eksporteres til andre formater

 11. Automatisk styklister og forbindelseslister • Mulighed for rigtig mange typer lister • Komponent, From/To, Tegnings Index, Wire liste, PLC komponent Forbindelse og meget mere • Mulighed for Export til XLS,MDB, XML, CSV osv….

 12. En del af Product design suite Premium & ultimate

 13. Vil du også være mere produktiv? KONTAKT