1 / 17

Propagace RK v souladu se soudobými trendy

Propagace RK v souladu se soudobými trendy. Proč je přednáška užitečná?. Dozvíte se: Kde a jak realitní kanceláře hledají klienty Kde klienti skutečně jsou Jak vybírají a c o má vliv na rozhodování klientů při výběru realitní kanceláře. Představení. Contrust Group s.r.o.

quade
Télécharger la présentation

Propagace RK v souladu se soudobými trendy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Propagace RK v souladu se soudobými trendy

 2. Proč je přednáška užitečná? Dozvíte se: • Kde a jak realitní kanceláře hledají klienty • Kde klienti skutečně jsou • Jak vybírají a co má vliv na rozhodování klientů při výběru realitní kanceláře

 3. Představení Contrust Group s.r.o. • Podnikové poradenství pro malé a střední firmy • Komplexní internetová řešení RealtyCloud • Chytré řešení pro malé a střední realitní kanceláře

 4. Pár slov o průzkumu • Kdy: září – říjen 2012 • Kdo: 96 RK a 308 potenciálních klientů RK • Cíl: Zjistit, jak realitní kanceláře oslovují klienty jaký je vliv internetu na jejich činnost jak lidé vybírají realitní kancelář kde lidé hledají nemovitosti

 5. Co plánují klienti v příštích 12 měsících? • O prodeji nebo pronajmutí vlastní nemovitosti uvažuje 15 % dotazovaných. • O nákupu nebo pronajmutí nemovitosti uvažuje 20 % dotazovaných. • 9 % dotazovaných uvažuje o pořízení nemovitosti za účelem investice.

 6. Spokojenost se službami RK není příliš dobrá • Dvě třetiny dotazovaných hodnotí spolupráci známkou 3 a horší. • Při více než jedné zkušenosti hodnotí celkovou spolupráci s RK 77 % klientů známkou 3 a horší. • Pouze 10 % dotazovaných poptává nemovitosti výhradně přes RK. • 82 % dotazovaných nezáleží, zda je nemovitost nabízena RK nebo soukromou osobou.

 7. Hledáte zákazníky tam, kde oni hledají vás? Výloha s inzeráty není zákazníky tolik využívána.

 8. Které informační zdroje jsou považovány za nejdůležitější? Důležitost webových stránek!

 9. Kvalita internetové prezentace je klíčový faktor

 10. Nepodceňujte informace a obrázky u nemovitostí! Klienti: Má na Vaše rozhodování o koupi nebo pronájmu vliv množství a kvalita informací a obrázků, které jsou u inzerátu?

 11. Realitní portály, překvapení či ne?

 12. sreality.cz Realitní portály, překvapení či ne? reality.cz reality.idnes.cz Klienti: Který realitní portál upřednostňujete?

 13. Realitní portály, překvapení či ne?

 14. Výdaje na marketing jsou investicí • Pro 33 % RK jsou při hodnocení marketingových výdajů rozhodující náklady. • 58 % RK hodnotí marketingové výdaje podle očekávaného dopadu do tržeb. • 10 % RK nezvažuje, co vše může investice do marketingu přinést. • 8 % RK neinvestuje do propagace.

 15. Avšak jako nabízející si RK pečlivě vybírají • Kvalita internetové prezentace a profesionální dojem RK je důležitá pro 78 % dotazovanýchklientů. • 80 % dotazovaných posuzuje RK podle toho, zda a jak zveřejňuje inzerci na internetu. • U 62 % dotazovaných spíše nerozhoduje počet nemovitostí v nabídce RK. • Výši provize považuje za klíčovou 42 % dotazovaných.

 16. Chytré řešení pro realitní kanceláře: • Realitní systém s vlastními internetovými stránkami, • poskytován formou pronájmu jako cloud, • bez starostí a s úsporou nákladů. Získejte RealtyCloud zdarma. Zúčastněte se soutěže, více informací u stánku č.3. www.realtycloud.eu

 17. Děkujeme za pozornost! Těšíme se u stánku č. 3.

More Related