Download
pozv nka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pozvánka PowerPoint Presentation

Pozvánka

230 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pozvánka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pozvánka Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,dovoľujeme si Vás pozvať na KRAJSKÝ SEMINÁR PROGRAM: 16:00 Otvorenie prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. Sekcia pre pneumológov: 16:15 Má význam včasné podanie duálnej bronchodilatácie? MUDr. Bohumil Matula 17:00 Pohľad farmakológa na 1. fixnú kombináciu LAMA/LABA prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. 17:45 Kazuistiky, liečba CHOCHP prvou fixnou kombináciou LABA/LAMA MUDr. Andrea Klačanská ( so súhlasom autora prezentuje MVDr. Katarína Smolková, MSL Novartis) 18:05 Novinky z ERS 2014 MUDr. Alica Benčová 18:25 Diskusia 19:15Aktuality v ŽSK MUDr. Elena Kavcová, PhD. 19:45Diskusia 20:00 Záver Sekcia pre sestry: 16:15 Majstrovstvo komunikácie s pacientom Mgr. Tibor Čemický 17:45 Funkčné vyšetrenie pľúc, diagnostika dýchavice – 2 faktory, ktoré sú zásadne ovplyvnené profesionalitou sestry MUDr. Bohumil Matula 19:15 Diskusia 20:00 Záver Stretnutie sa uskutoční dňa 13.10. 2014 o 16:00 hod.v priestoroch hotela HOLIDAY INN v Žiline. Tešíme sa na stretnutie * Garanciu nad odborným podujatím prevzala Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť.* Organizátor požiadal SACCME o pridelenie kreditov * Náklady na občerstvenie podliehajú zdaneniu Novartis Slovakia s.r.o. Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava tel.: +421 2 5070 6111, fax: +421 2 5070 6100