Download
podstatn jm na n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PODSTATNÁ JMÉNA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PODSTATNÁ JMÉNA

PODSTATNÁ JMÉNA

215 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PODSTATNÁ JMÉNA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PODSTATNÁ JMÉNA EU-OP VK- III/2 ICT DUM 441, zpracovala Petra Šmídová

  2. Podstatná jména vyjadřují • NÁZVY OSOB – chlapec, dívka, dítě • NÁZVY ZVÍŘAT – pes, kočka, kuře • NÁZVY VĚCÍ – dům, tužka, auto • NÁZVY VLASTNOSTÍ – strach, radost, nadšení • NÁZVY DĚJŮ – šepot, malba, kreslení EU-OP VK- III/2 ICT DUM 441, zpracovala Petra Šmídová

  3. PODSTATNÁ JMÉNA • ohebné slovní druhy – lze je skloňovat • označujeme je číslem 1 • určujeme u nich tyto mluvnickékategorie: - pád - číslo - rod - vzor ( od 4.třídy) EU-OP VK- III/2 ICT DUM 441, zpracovala Petra Šmídová

  4. PÁD • Podstatná jména vyjadřují sedm pádů 1. pád: kdo, co? 2. pád: koho, čeho? 3.pád: komu, čemu? 4. pád: koho, co? 5. pád: oslovujeme, voláme 6. pád: (o) kom, (o) čem? 7. pád: kým, čím? EU-OP VK- III/2 ICT DUM 441, zpracovala Petra Šmídová

  5. ČÍSLO • rozlišujeme dvojí: jednotné a množné • lze ho rozlišit podle tvaru podstatného jména a s pomocí ukazovacích zájmen ten, ta, to - jednotné - (ten) dům, (ta) střecha, (to) topení - množné – (ti) pejsci, (ty) ryby, (ta) jehňata EU-OP VK- III/2 ICT DUM 441, zpracovala Petra Šmídová

  6. ČÍSLO • podstatná jména mají tvar pouze v čísle jednotném - dobytek, dříví, uhlí, lidstvo • Některá podstatná jména mají tvar pouze v čísle množném - Vánoce, hodinky, kalhoty, šaty EU-OP VK- III/2 ICT DUM 441, zpracovala Petra Šmídová

  7. ROD • u podstatných jmen rozlišujeme tři rody: mužský, ženský, střední • každé podstatné jméno vyjadřuje obvykle jeden rod • rozlišení pomocí zájmen TEN, TA, TO EU-OP VK- III/2 ICT DUM 441, zpracovala Petra Šmídová

  8. ROD • Mužský –ten les, hrad, Tomáš • Ženský – ta sklenice, miska,nálada • Střední – to svědomí, oko, tričko EU-OP VK- III/2 ICT DUM 441, zpracovala Petra Šmídová

  9. VZOR • nová látka pro 4. ročník, budeme mu věnovat samostatnou kapitolu EU-OP VK- III/2 ICT DUM 441, zpracovala Petra Šmídová

  10. ZDROJ • Eva Hošnová a kol.: Český jazyk 4 pro základní školy, SPN 2009 • Vlastimil Styblík a kol.: Český jazyk pro 4.ročník pro základní školy, SPN 2004 • Výukový materiál, kód:EU-OP VK- III/2 ICT DUM 441, zpracovala Petra Šmídová v rámci projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM – operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt: Moderní škola EU-OP VK- III/2 ICT DUM 441, zpracovala Petra Šmídová