Download
ugradbena senzorska armatura za pisoar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UGRADBENA SENZORSKA ARMATURA ZA PISOAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
UGRADBENA SENZORSKA ARMATURA ZA PISOAR

UGRADBENA SENZORSKA ARMATURA ZA PISOAR

162 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

UGRADBENA SENZORSKA ARMATURA ZA PISOAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. UGRADBENA SENZORSKA ARMATURA ZA PISOAR VS 1: Djelovanje – u prisutnosti osobe kod pisoara (vrijeme ispiranja moguće je namjestiti od 3 do 15 sekundi) kada se osoba udaljava od pisoara (ispiranje se vrši u vremenu od 5 do 15 sekundi nakon odlaska osobe) MAKSIMALNA HIGIJENA (automatski ispiranje pri upotrebi) ŠTEDNJA VODE I ENERGIJE (djelovanje samo u prisutnosti ) SIGURNO I UČINKOVITO DJELOVANJE (djelovanje pod niskim naponom) JEDNOSTAVNA UPOTREBA

  2. ZIDNA SENZORSKA ARMATURA ZA PISOAR VS 2 : Djelovanje – u prisutnosti osobe kod pisoara (vrijeme ispiranja moguće je namjestiti od 3 do 15 sekundi) kada se osoba udaljava od pisoara (ispiranje se vrši u vremenu od 5 do 15 sekundi nakon odlaska osobe) MAKSIMALNA HIGIJENA (automatski ispiranje pri upotrebi) ŠTEDNJA VODE I ENERGIJE (djelovanje samo u prisutnosti ) SIGURNO I UČINKOVITO DJELOVANJE (djelovanje pod niskim naponom) JEDNOSTAVNA UPOTREBA Montaža zidne senzorske armature ne zahtjeva velike građevinske radove!

  3. SENZORSKA ARMATURA ZA UMIVAONIK VS 4: Armatura za umivaonik “Kaplja” MAKSIMALNA HIGIJENA (automatski ispiranje pri upotrebi) ŠTEDNJA VODE I ENERGIJE (djelovanje samo u prisutnosti ) SIGURNO I UČINKOVITO DJELOVANJE (djelovanje pod niskim naponom) JEDNOSTAVNA UPOTREBA

  4. BATERIJSKA SENZORSKA ARMATURA ZA UMIVAONIK VS 4B : Baterijska senzorska armatura za umivaonik MAKSIMALNA HIGIJENA (automatski ispiranje pri upotrebi) ŠTEDNJA VODE I ENERGIJE (djelovanje samo u prisutnosti ) SIGURNO I UČINKOVITO DJELOVANJE (djelovanje pod niskim naponom-baterijsko napajanje-napajanje preko transformatora od 20 Vˇ) JEDNOSTAVNA UPOTREBA

  5. SENZORSKA ARMATURA ZA TUŠ VS 6: senzorski tuš radi na principu približavanja ruku.Kada ruke približimo senzoru,aktivira se se curenje vode. Vrijeme curenja vode podesivo je na vrijeme od 5 do 15 sekundi nakon odmicanja ruku, MAKSIMALNA HIGIJENA (automatski ispiranje pri upotrebi) ŠTEDNJA VODE I ENERGIJE (djelovanje samo u prisutnosti ) SIGURNO I UČINKOVITO DJELOVANJE (djelovanje pod niskim naponom) JEDNOSTAVNA UPOTREBA Senozorski tuš sa fiksnom i gibljivom tuš ručicom !

  6. UGRADBENI SEZONSORSKI KOTLIĆ TORNADO SENSO VS 10/9,VS 10/10 Odlike ugradbenog seonzorskog kotlića Tornado Senzo : -uključujenje mehanizma kotlića bez kontakta -tiho i učinkovito djelovanje,te kratko vrijeme punjenja -ventil punjenja-regulacija nivoa vode (6-9 litara)/buka razreda A -izolacija protiv kondenzacije vanjskih stijena kotlića -moguće priključenje dotoka vode na tri strane – desno,gore ili sa stražnje strane -u ponudi su dvije vrste kotlića Tornado Senso: VS 10/9 –senzorski kotlić bez pred ispiranja VS 10/10-senzorski kotlić sa pred ispiranjem Tehnički podaci: -napon napajanja elekttronike 24V AC -vrijeme ispiranja : 5-60 sekundi

  7. ZIDNI SENZORSKI KOTLIĆ LAGUNA SENSO VS 10/7, VS 10/8 -uključenje mehanizma kotlića bez kontakta -tiho i unčinkovito djelovanje, te kratko vrijeme punjenja -hidraulični ventil punjenja-regulacija nivoa vode bez podešavanja (6-9 litara)/buka razreda A (do 17 dB) -izolacija protiv kondenzacije vanjskih stijena kotlića -moguće priključenje dotoka vode sa dvije strane kotlića -dva načina ugradnje-niski i na školjku (monoblok) -u ponudi su dvije vrste kotlića Laguna Senso: VS 10/7 senzorski kotlić bez ispiranja VS 10/8 senzorski kotlić sa pred ispiranjem