Download
marihuana n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marihuana PowerPoint Presentation

Marihuana

251 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Marihuana

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Marihuana Laicky se nazývá :tráva, ganja, hulení, zelí, skaňour Jako marihuana je označována droga, která je složena z usušených a rozmělněných listů a vrchní rostlinné okvětní části konopí setého, konopí indického případně konopí rumištního s obsahem nad 0,3 % THC

  2. Chemické složení • Nejpodstatnější chemickou složkou, která zajímá pěstitele marihuany jsou cannabinoidy. Konopí je produkuje jako jediná rostlina na světě. Množství a poměrné zastoupení cannabinoidů rozhoduje o tom, jaké bude mít rostlina (marihuana) vlastnosti z hlediska psychotropních účinků. Syntéza cannabinoidů probíhá především v buňkách živičných (pryskyřičných) žláz, jejichž množství na rostlině kolísá podle kultivaru, pohlaví a umístění na rostlině. Cannabinoidů již byly izolovány desítky, ale hlavní biologicky aktivní látkou je • delta-9-tetrahydrocannabinol, THC Je hlavní psychoaktivní látkou pryskyřic, přisuzuje se mu 75 - 100 % psychických účinků. Jeho množství v rostlině kolísá takřka od nuly až po 95 % z obsažených cannabinoidů. Marihuana připravená z velmi kvalitního konopí a velice pečlivě, např. sinsemilla = "bez semen" pěstovaná pod lampou hydroponicky, může mít kolem 12% THC v sušině.

  3. cannabidiol, CBD, vyskytuje se u všech odrůd, opět v rozmezí téměř nula až po 95 % z přítomných cannabinoidů. Jeho aktivní účinky jsou především sedativní a analgetické. V rostlině se CBD transformuje na THC. Zvýšeného obsahu THC na úkor CBD v marihuaně lze dosáhnou správným načasováním sklizně. • cannabichromen, CBC je přítomen v marihuaně v nižších koncentracích, nepřesahuje většinou 20 % z celkových cannabinoidů. Nemá přímo psychotropní účinky, ale zesiluje účinky THC a snad i CBD. • cannabinol, CBN, není přímo produkován rostlinou. V čerstvé marihuaně je jeho obsah nízký, ale sušením, nesprávným skladováním i nesprávnou přípravou produktů se může stát, že většina nebo všechen THC zoxiduje na CBN. Jeho vysoký obsah je tedy v marihuaně nežádoucí.

  4. Základem syntézy cannabinoidů je reakce terpenových sloučenin. Známá je reakce, kdy geranylpyrofosfát reaguje s kyselinou olivetovou a vzniklý metaprodukt se štěpí na kyselé formy CBD a CBC. Z CBD pak vzniká THC v kyselé formě. Kyselé formy cannabinoidů však nejsou psychoaktivní. Psychoaktivními se cannabinoidy stávají teprve přechodem na neutrální formu, dekarboxylací, odstraněním funkční karboxylové skupiny -COOH za vzniku oxidu uhličitého. Tato dekarboxylace probíhá až při teplotách od 95°C. Lze tedy říci, že materiál získaný z konopí musí projít po určitou dobu teplotami nad 95°C aby vykazoval psychotropní účinky (sníst tabulku tradičního haše tedy nepovede ke kýženým účinkům). Některé novější mariuhanové produkty, hašový olej, medový olej, mohou být psychoaktivní i bez uvedení na tuto teplotu, dekarboxylace u nich probíhá chemicky při výrobě. • V cannabisové pryskyřici se vyskytují i jiné chemické látky. Bylo izolováno více než 30 éterických olejů a dva alkaloidy (ve zcela nepatrném množství) - cannabisativin a hordenin.

  5. Vzhled a Vlastnosti • Marihuana během sušení dostává barvu zelenou až tmavě zelenou.Zažloutnutím marihuany způsobuje sušení na slunečním světle. • Květenství a plod obsahuje velice málo pryskyřice, a proto nelze slisovat do tabulek. • Evropská Marihuana obsahuje více listů než ta severoamerická. • V jižní Americe se vyrábí marihuana podobná karibské, tedy horší kvality, obsahující více vláknitých částí a méně pryskyřice.

  6. Účinky • Dostávají se v podobě kouření(=hulení) do 10 minut. • Nízké dávky- pocit pohody jistoty atd. při větší dávce-) vysmátost . • Účinky jsou i léčivé: různé mastičky se používají, v některých státech kde je marihuana povolena se používá jako i léčiva to-) • Antimetika(lék proti zvracení),