Download
rsaks analyse alnabru n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Årsaks analyse Alnabru PowerPoint Presentation
Download Presentation
Årsaks analyse Alnabru

Årsaks analyse Alnabru

115 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Årsaks analyse Alnabru

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Årsaks analyse Alnabru Tirsdag 17. april 2006

 2. Agenda • Bakgrunn og introduksjon • Presentasjon av de viktigste årsakene basert på analyse av data • Prioritering av disse i fellesskap • To trinn med årsaksanalyse • Ide- dugnader • Tiltak rettet mot grunnårsaker

 3. Bakgrunn • Utgangspunkt • Punktligheten vi hadde i vinter • Prosjekt der en analyserte punktlighetsdata fra Alnabru (PEMRO) • Satt i gang prosjekt for å finne årsaker til forsinkede avganger og tiltak • CargoNet, JBV og PEMRO • Gjennomført oppstartsmøte • Kartla lok-prosess og terminal/avgangsprosess • Identifiserte viktige aktører • Dere representerer de aktørene som ble plukket ut terminal/avgangsprosessen

 4. Målsetning med dagen • Komme frem til tiltak som gjør sikrer at tog går i rute fra Alnabru gjennom en systematisk årsaksanalyse • Ved å sette fokus på problemområdene

 5. Gjennomførte analyser • Punktighetsdata og årsaksdata har blitt analysert • August 2006 – mars 2007 • Skal bruke dette som et utgangspunkt i dag • Dere som eksperter skal gjøre at en kommer frem til det som ligger bak dataene

 6. Antall tog og antall forsinkede tog

 7. Hvor oppstår forsinkelsen

 8. Ankomst togstamme

 9. Klart fra terminal

 10. Avgang

 11. Prosessbeskrivelse

 12. Årsak virknings diagram

 13. Kategorisering av tiltak