1 / 5

Verkoop en service

Verkoop en service. H2 Klanten helpen. Assistent verkoopmedewerker. Typen klanten. Jezelf presenteren. Luisteren en vragen. Luisteren Opletten wat de ander zegt Actief luisteren Horen en begrijpen wat de ander zegt Laat zien dat je luistert Samenvatten Controleren. Artikelen inpakken.

rafal
Télécharger la présentation

Verkoop en service

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Verkoop en service H2 Klanten helpen Assistent verkoopmedewerker

  2. Typen klanten

  3. Jezelf presenteren

  4. Luisteren en vragen • Luisteren • Opletten wat de ander zegt • Actief luisteren • Horen en begrijpen wat de ander zegt • Laat zien dat je luistert • Samenvatten • Controleren

  5. Artikelen inpakken • De klant pakt zelf de boodschappen in. • Papieren zakje • Inpakpapier • Vloeipapier • Voor bescherming • Cadeauverpakking

More Related