Download
verkoop en service n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verkoop en service PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verkoop en service

Verkoop en service

120 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Verkoop en service

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Verkoop en service H2 Klanten helpen Assistent verkoopmedewerker

  2. Typen klanten

  3. Jezelf presenteren

  4. Luisteren en vragen • Luisteren • Opletten wat de ander zegt • Actief luisteren • Horen en begrijpen wat de ander zegt • Laat zien dat je luistert • Samenvatten • Controleren

  5. Artikelen inpakken • De klant pakt zelf de boodschappen in. • Papieren zakje • Inpakpapier • Vloeipapier • Voor bescherming • Cadeauverpakking