1 / 6

BP Holdings - BP vänder sig till regeringen i ryska företage

http://www.euractiv.com/energy/bp-turns-government-russian-vent-news-515565 BP slutar ett stormigt förhållande med ryska tycoons från ett företag som kallas AAR och riktar i stället ett partnerskap med statligt ägda Rosneft. Affären, värt över 25 miljarder dollar (19.18 miljarder euro) skulle kunna ge det brittiska oljebolaget ett spel av mellan 16% och 20% i gigantisk rysk olja. Avtalet, som har ännu inte att slutföras, men som skulle kunna offentliggöras på måndag eller tisdag folds BP: s hälften av TNK-BP, Rysslands tredje största oljebolaget i Rosneft, mot kontanter och Rosneft materiel. BP kan till slut en stormig relation med sina partner i företaget, AAR, och för att göra närmare band till en rysk regering som utövar en mycket strängare håll på oljeindustrin än i det gjorde under 1990-talet när BP första investerat i det. TNK-BP är mycket lönsamma och ger en fjärdedel av BP: s totala produktion, men dess fält är mogen, och de sovjetiska-född business tycoons som äger den andra hälften genom AAR var för BP: s Sök efter tillväxt i oljerika Ryssland genom närmare band med Rosneft och dess kraftfulla boss. Ska affären vara klar och överleva en månader lång godkännandeprocessen, BP: s exponering till Ryssland skulle bli lägre, men det kunde säkra det platser på Rosneft styrelse och närmare band än någon av konkurrenterna till Igor Sechin, verkställande direktör för Rosneft, som har en betydande säga i energipolitiken. I ett uttalande på måndagen bekräftade erbjudande från Rosneft för första gången, sade BP "ingen överenskommelse har ännu nåtts." Omkörning Exxon? Rosneft är redan upp producerar företag i Ryssland. Om som lösning, köper det ut AARS hälften av TNK-BP-samt, kommer att styra nästan halva landets produktion och pumpa mer olja och gas än Exxon Mobil, världens högsta internationella oljebolag. Affären ger Rosneft extra utdata och kassaflöde att finansiera utforskning av Rysslands väldiga reserver att ersätta åldrande och tömde fält. Det håller BP:

Télécharger la présentation

BP Holdings - BP vänder sig till regeringen i ryska företage

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


    More Related