Download
s t e v ep n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
S táže v EP PowerPoint Presentation
Download Presentation
S táže v EP

S táže v EP

89 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

S táže v EP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stáže v EP Evropský parlament – Informační kancelář v ČR Natalie Šťastná

 2. Druhy stáží

 3. Placené stáže • určené výhradně absolventůmuniverzit a vysokých škol • druhy placených stáží: stáže Roberta Schumana s obecným zaměřením stáže Roberta Schumana se zaměřením na žurnalistiku

 4. Obecné podmínky pro přijetí • státní příslušnost členského státu Evropské unie; • věk 18 let dosažený nejpozději v den zahájení stáže; • výborná znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie a dobrá znalost některého dalšího úředního jazyka EU; • uchazeč se doposud neúčastnil žádné placené stáže ani nebyl v placeném pracovním poměru více než 4 po sobě jdoucí týdny v orgánech a institucích Evropské unie nebo u poslance či politické skupiny Evropského parlamentu.

 5. Kroky k přihlášení • vyplnění formuláře přihlášky online, dostupná v angličtině, francouzštině a němčině • příslušné oddělení přezkoumá, zda přihlášky vyhovují obecným podmínkám pro přijetí • v případě nabídky ke stáži musí uchazeči poslat doklady, které jsou uvedeny na webové stránce EP

 6. Zahájení stáží a termíny pro podání přihlášek Zahájení stážeTermín pro podání přihlášky 1. březnaod 15. srpna do 15 října 24:00 1. října od 15. března do 15. května 24:00 Délka trvání placených stáží je pět měsíců.

 7. Neplacené stáže • ukončené středoškolské vzdělání • určené zejména mladým lidem, kteří mají absolvovat stáž v rámci svého vzdělávání

 8. Data zahájení stáží a termíny pro obdržení přihlášek u nepovinných stáží

 9. Kontakty • European ParliamentTraineeships OfficePRE 03B026L - 2929 LUXEMBOURG   +352 / 43 00 248 82 • http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=CS&id=147

 10. Stážisté poslanců EP Stážisté musí splňovat tyto podmínky: • minimální věk 18 let; • během stáže nesmí mít uzavřenou pracovní smlouvu nebo jiný druh pracovního poměrus jiným orgánem Evropské unie; • v minulosti nepůsobili jako parlamentní asistenti poslance.

 11. Evropský parlament - Informační kancelář v ČR Jungmannova ul. 24 110 00 Praha 1 - Nové Město Tel.: (+420) 255 708 208 Fax: (+420) 255 708 200 E-mail: eppraha@europarl.europa.eu http://www.evropsky-parlament.cz