Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alács Lajos Ügyvezető Igazgató MOL Csoport Gáz és Energia Divízió PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alács Lajos Ügyvezető Igazgató MOL Csoport Gáz és Energia Divízió

Alács Lajos Ügyvezető Igazgató MOL Csoport Gáz és Energia Divízió

184 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Alács Lajos Ügyvezető Igazgató MOL Csoport Gáz és Energia Divízió

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A MOL Csoport szerepe a kelet-nyugati energiaáramlásban Alács Lajos Ügyvezető IgazgatóMOL Csoport Gáz és Energia Divízió Budapest, 2008. október 2.

 2. Várható hiány növekedés Az EU országok növekvő földgáz igényét további külső források bevonásával lehet kielégíteni EU-25 földgáz termelés EU-27 várható földgáz fogyasztás bcm Fogyasztás [Mtoe] 438 493 535 578 603 625 CAGR* ‘75-’05 3,1% 0,7% 1975 2005 EU25 gáz fogyasztás EU25 gáz termelés Forrás: EU T&E DG Forrás: BP Statistical review • Az európai gáztermelés stagnálása várható • Az egyre növekvő különbözetet külső forrásból kell finanszírozni • A földgáz a leggyorsabban növekedő primer energiaforrás • A nehéz fűtőolaj piac megszűnésével a földgáz helyettesítése csak részlegesen oldható meg

 3. Mai gázvezeték Tervezett LNG terminál LNG terminál Tervezett gázvezeték Oroszország továbbra is meghatározó szerepet fog játszani a régió energiahordozó ellátásában Orosz dominancia a régió gázellátásában A gázforrások megoszlása 2006-ban EU 15 tagországok Vegyes zóna LNG zóna Vezetékes zóna Szibériai gázmezők Északi-tengeri gázmezők EU 12 új tagországok Nabucco Blue Stream / SEP Közép-keleti mezők Linkis A közép-kelet-európai gázellátás biztosításában az orosz források a jövőben is kulcsszerepet fognak játszani TTCP Észak-afrikai mezők Galsi Észak-afrikai mezők Gázvezeték fejlesztés

 4. A gázforrások diverzifikációja, a megfelelően kiépített infrastruktúra és a nagyfokú flexibilitás az energiaellátás biztonság záloga A közép-kelet-európai energiaellátás biztonság 3 fő pillére FLEXIBILITÁS ENTERING POWER BUSINESS ENERGIA-ELLÁTÁSBIZTONSÁG INFRA-STRUKTÚRA NETS GÁZ-FORRÁS NABUCCO

 5. Új gázforrások négy úton érhetik el Közép-Kelet-Európát 1. pillér: Gázforrás Ukr á n s z cenari ó Nabucco s z cenari ó * Ukrajnai g á zvezet é k kib ? v í t é se Nabucco g á zvezet é k é p í t é se 11 bcm/y 3 1 bcm/y LNG s z cenari ó Gazprom s z cenari ó Adriai LNG termin á l é p í t é se South Stream g á zvezet é k é p í t é se 8 - 12 bcm/y 25 - 30 bcm/y G á zvezet é k h á l ó zat Ú j fejleszt é s G á zt á roz ó * Mai import kapacitás: 15,1 bcm/év

 6. Nabucco: tényleges gázforrás diverzifikáció 1. pillér: Gázforrás

 7. A NETS egy független társaságban egyesítené a régió főbb földgázszállító vállalatait 2. pillér: Infrastruktúra Európa 3. legnagyobb gázhálózata NETS • A NETS tagjai a nagy nemzetközi infrastruktúra fejlesztési projektekben résztvevő közép-kelet európai országok • Nabucco (Ausztria, Magyarország, Románia, Bulgária) • Adria LNG (Horvátország) • Szlovénia:összeköttetés az olasz hálózattal • Bosznia-Herzegovina és Szerbia:interconnector fejlesztésekbe bevonva • A régió többi országa is szabadon csatlakozhat a kezdeményezéshez

 8. A MOL földgáztároló építési projektje várhatóan jelentősen növeli az ország gázellátási biztonságát 2. pillér: Infrastruktúra Megjegyzések Magyarországi gáztároló kapacitások • A földgázfogyasztás növekedése és erősödő flexibilitás iránti igény várható Magyarországon • Nagyfokú függőség egy gázforráson: a magyar gázfogyasztás 80%-át az orosz gázellátás elégíti ki • Egy esetleges ukrán-orosz konfliktus a magyar gázellátás megszakítását is eredményezheti • A MOL földgáztárolók kiépítésével a magyar gázellátás flexibilitását kívánja növelni

 9. A különböző értékláncok együttes optimalizációja révén jelentős hozzáadott érték és flexibilitás teremthető 3. pillér: Flexibilitás KÉSZ-TERMÉK ALAPANYAG ÉRTÉKTERMETÉS CO2 CO2 CO2 Benzin Dízel Trading &Logisztika Kis-kereskedelem Kutatás-termelés, logisztika Petrolkémia Finomítás Kerozin Polimer OLAJ ÉRTÉKLÁNC KŐOLAJ CO2 Áram Rendszer-irányítás Trading Elosztás Áramtermelés Hő Generating idea ÁRAM ÉRTÉKLÁNC FÖLDGÁZ CO2 Földgáz Rendszer-irányítás Kutatás-termelés Tárolás Trading Elosztás GÁZ ÉRTÉKLÁNC

 10. A MOL Csoport jelentős értékteremtési potenciált lát a gáz és energia közötti szinergiák kiaknázásában Szinergia a gáz és energia üzletág között MOL Csoport Gáz és Energia Divízió Áram Földgáztermelés Gáz üzletág Energiaüzletág Import gáz Hő Trading Energia Földgáz CO2 • Az erőművek gázfogyasztásának volatilitása kezelhető a gáztárolókból • A finomítói melléktermékek energiatermelés szempontjából értékes alapanyagok • A MOL Csoport eszközei jelentős áram- és gőzpiacot biztosítanak • Az egységes gáz és áram trading jelentős szinergiákat biztosít 10

 11. A MOL Csoport több elemből álló áramtermelési portfolió kialakítására törekszik Kialakítandó áramtermelési portfolió Várható MOL áramtermelési portfoliófűtőanyag szerint Geotermia Finomítói maradékok Inert gáz Földgáz • Magyarország kedvező geotermiai adottságainak a MOL Csoport upstream kompetenciával történő ötvözésével létrejövő geotermikus energia termelés • Import és saját termelésű földgáz elégetése energiatermelés céljából • A finomítói melléktermékek áramtermelésre való felhasználása • A MOL Csoport tulajdonában lévő jelentős mennyiségű, eddig „elfekvő” inert gáz készletek felhasználása CO2 trading

 12. MOL-CEZ közös vállalati beruházások versenyelőnyét a rugalmas technológia és a jelentős finomítói gőzpiac fogja biztosítani MOL-CEZ közös vállalati beruházások Dunai finomítói beruházás Pozsonyi finomítói beruházás • Tulajdonosi struktúra:50% MOL, 50% CEZ • Tervezett kapacitás: 800 MW CCGT • Termelés várható kezdete: 2013 • Az új erőmű gőztermelése fogja a Dunai Finomító gőzigényét kielégíteni, a jelenleg is működő kazántelep tartalékként fog üzemelni • A beruházással nagy mértékben nő a finomító energiaellátás biztonsága • Tulajdonosi struktúra:50% MOL, 50% CEZ • Tervezett kapacitás: 800 MW CCGT + 160 MW hőerőmű felújítás • Termelés várható kezdete: 2013 • Várhatóan a jelenleg is működő hőerőmű fogja a Pozsonyi Finomító gőzigényét kielégíteni • A közös vállalat a Slovnaft és a MOL teljes nehéz fűtőolaj termelését képes lesz elégetni • A beruházással nagy mértékben nő a finomító energiaellátás biztonsága

 13. A MOL Csoport új belépőként az áramtermelői piac élénkítéséhez kíván hozzájárulni Árampiac 2013 után • A magyar áramtermelési piacot nagyfokú koncentráció jellemzi (a legnagyobb 4 termelő részesedése meghaladja a 75%-ot) • A várható termelői kapacitás csökkenés és folyamatosan növekedő fogyasztás következtében új piaci szereplők megjelenése várható • A MOL Csoport mint új piaci szereplő nagy mértékben hozzá fog járulni a piac élénkítéséhez a magas hatékonyság, a jelentős szinergiák és a nagyfokú flexibilitás révén Áramtermelő kapacitás alakulása (MW) Forrás: MAVIR, KPMG

 14. Köszönöm a figyelmet!