eucharistic celebration feast day of our lady of the miraculous medal november 27 2011 12 30 pm n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eucharistic Celebration Feast Day of Our Lady of the Miraculous Medal November 27, 2011, 12:30 PM PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eucharistic Celebration Feast Day of Our Lady of the Miraculous Medal November 27, 2011, 12:30 PM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 82

Eucharistic Celebration Feast Day of Our Lady of the Miraculous Medal November 27, 2011, 12:30 PM - PowerPoint PPT Presentation


 • 349 Views
 • Uploaded on

Eucharistic Celebration Feast Day of Our Lady of the Miraculous Medal November 27, 2011, 12:30 PM. Entrance ON THIS DAY. On this day, O Beautiful Mother On this day, we give thee our love Near thee Madonna fondly we hover, trusting thy gentle care to prove.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Eucharistic Celebration Feast Day of Our Lady of the Miraculous Medal November 27, 2011, 12:30 PM


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Eucharistic CelebrationFeast Day of Our Lady of the Miraculous MedalNovember 27, 2011, 12:30 PM

  2. EntranceON THIS DAY

  3. On this day, O Beautiful Mother On this day, we give thee our love Near thee Madonna fondly we hover, trusting thy gentle care to prove

  4. On this day we ask to share, dearest Mother thy sweet care Aid us 'ere, our feet astray, wander from thy guiding way

  5. On this day, O Beautiful Mother On this day, we give thee our love Near thee Madonna fondly we hover, trusting thy gentle care to prove

  6. Queen of angels, deign to hear Lisping children's humble prayer; Young hearts gain, O Virgin pure, Sweetly to thyself allure.

  7. On this day we ask to share, dearest Mother thy sweet care Aid us 'ere, our feet astray, wander from thy guiding way

  8. On this day, O Beautiful Mother On this day, we give thee our love Near thee Madonna fondly we hover, trusting thy gentle care to prove

  9. On this day we ask to share, dearest Mother thy sweet care Aid us 'ere, our feet astray, wander from thy guiding way

  10. On this day, O Beautiful Mother On this day, we give thee our love Near thee Madonna fondly we hover, trusting thy gentle care to prove

  11. Queen of angels, deign to hear Lisping children's humble prayer; Young hearts gain, O Virgin pure, Sweetly to thyself allure.

  12. On this day we ask to share, dearest Mother thy sweet care Aid us 'ere, our feet astray, wander from thy guiding way

  13. On this day, O Beautiful Mother On this day, we give thee our love Near thee Madonna fondly we hover, trusting thy gentle care to prove

  14. KYRIE ELEISON

  15. As we prepare for the coming of the Lord We recall our faults and beg His mercy

  16. Lord, have mercy Lord, have mercy Lord, have mercy

  17. Christ, have mercy Christ, have mercy Christ, have mercy

  18. RESPONSORIAL PSALM

  19. LORD, MAKE US TURN TO YOU, LET US SEE YOUR FACE AND WE SHALL BE SAVED

  20. APOSTLES CREEDKREDO

  21. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan S'yang may gawa ng langit at ng sangkalupaan

  22. Ito ang ating pananampalataya Ito ang ating ipinapahayag bilang isang bayang nagkatipon sa ngalan ni Kristong ating Panginoon

  23. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, bugtong Nyang anak Siya ay nagkatawang tao at isinilang ni Birheng Maria

  24. Ipinako sa krus, namatay at inilibing para sa 'tin S'yay nabuhay muli ngayo'y nakaluklok sa kanan ng Ama

  25. Ito ang ating pananampalataya Ito ang ating ipinapahayag bilang isang bayang nagkatipon sa ngalan ni Kristong ating Paginoon

  26. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo Sa Santa Iglesya Katolika, sa kasamahan ng mga banal

  27. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao at sa buhay na walang hanggan Ito ang ating pananampalataya

  28. Ito ang ating ipinapahayag bilang isang bayang nagkatipon sa ngalan ni Kristong ating Panginoon Sa ngalan ni Kristong ating Panginoon

  29. PRESENTATION OF THE GIFTSUNANG ALAY

  30. Kunin at tanggapin ang alay na ito Mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo

  31. Tanda ng bawat pusong Pagkat inibig Mo Ngayo’y nananalig, nagmamahal sa ‘Yo

  32. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo Pagkaing nagbibigay ng buhay Mo

  33. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas Inuming nagbibigay lakas

  34. Kunin at tanggapin ang alay na ito Mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo

  35. Tanda ng bawat pusong Pagkat inibig Mo Ngayo’y nananalig, nagmamahal sa ‘Yo

  36. Lahat ng mga lungkot, ligaya’t pagsubok Lahat ng lakas at kahinaan ko Inaalay kong lahat buong pagkatao Ito ay isusunod sa ‘Yo

  37. Kunin at tanggapin ang alay na ito Mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo

  38. Tanda ng bawat pusong Pagkat inibig Mo Ngayo’y nananalig, nagmamahal sa ‘Yo

  39. Ang bayang inibig Mo, ngayo’y umaawit Sa ‘Yo ay sumasamba’t nananalig Umaasang diringgin ang bawat dalanging Sa alay na ito’y nakalakip

  40. Kunin at tanggapin ang alay na ito Mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo

  41. Tanda ng bawat pusong Pagkat inibig Mo Ngayo’y nananalig, nagmamahal sa ‘Yo

  42. SANCTUSHOLY

  43. Holy, Holy, Holy Lord God of power and might Heaven and earth are filled with Your glory Hosanna, hosanna on high

  44. Blessed is He who comes in the name of the Lord Hosanna in the highest! Hosanna in the highest! Hosanna, Hosanna on high!