html5-img
1 / 21

Hitrejše izvajanje inventure OS s pomočjo RFID tehnologije

Hitrejše izvajanje inventure OS s pomočjo RFID tehnologije. VIZIJA IN POSLANSTVO. Zagotavljanje opreme za avtomatsko identificiranje in mobilni zajem podatkov. Ponudba najnovejših svetovnih dosežkov s tega področja . Svetovanje . Inženiring. Tehnična podpora . CILJ : . ZADOVOLJNE STRANKE.

rane
Télécharger la présentation

Hitrejše izvajanje inventure OS s pomočjo RFID tehnologije

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hitrejše izvajanje inventure OS s pomočjo RFID tehnologije

 2. VIZIJA IN POSLANSTVO • Zagotavljanje opreme za avtomatsko identificiranje in mobilni zajem podatkov • Ponudba najnovejših svetovnih dosežkov s tega področja • Svetovanje • Inženiring • Tehnična podpora CILJ: ZADOVOLJNE STRANKE

 3. PODROČJA DELOVANJA OZNAČEVANJE • Tiskalniki etiket • Tiskalniki ID kartic • Repro material • Programi za oblikovanje in tiskanje IDENTIFICIRANJE • Čitalniki črtne kode • Čitalniki magnetnega zapisa • Stenski terminali • Terminali za RFID (radio frekvenčno identifikacijo)

 4. PODROČJA DELOVANJA MOBILNO RAČUNALNIŠTVO • Ročni terminali • Programska oprema DODATKI • Bluetooth • SDIO, CF, ... • Wirelles 802.11 • GPS

 5. TIPIČEN RFID SISTEM

 6. VRSTE TAGOV VRSTE RAZLIKE • Aktivni • Domet • Pomnilnik • Semi - pasivni • Življenska doba • Pasivni bralno-pisalni • Pasivni WORM • Vzdrževanje • Pasivni bralni • Napajanje • Branje/pisanje • Področja uporabe

 7. PRIMERI RAZLIČNIH TAGOV

 8. OSNOVNI PRINCIP DELOVANJA TAGA PASIVNI • Čitalnik odda radijske valove • Tag mora biti znotraj področja delovanja • Inducira tok v anteni taga • S prejeto energijo tag vrne inf. čitalniku (se identificira) • Steče odčitavanje podatkov po protokolih (npr. EPC UHF) AKTIVNI • Lastno napajanje (vgrajena baterija)

 9. NA KAJ MORAMO BITI POZORNI PRI IZBIRI TAGOV • Problem berljivosti črtne kode in taga – pravilna postavitev etikete in čitalnikov • Vpliv ovir v področju odčitavanja • Zmožnost nadgradnje tiskalnikov na novejše RFID standarde (Gen2) • Izbira ustrezne vrste tagov – pasivni, aktivni, … • Problem drgnjenja tagov med seboj (povzročitev ESD, abrazije, poškodbe)

 10. Storitve LEOSS • Tiskanje etiket • Tiskanje ID kartic

 11. Rešitve LEOSS • Celovita rešitev - REGAL • Inventura OS • Programi po naročilu

 12. Inventura OS • Popis OS enkrat letno • Vpliv na višino kapitala in poslovnega izida • Popis OS je potrebno opraviti HITRO in NATANČNO! • Klasičen popis je ZAMUDEN in NETOČEN!

 13. Inventura OS Rešitev Inventura OS vključuje: • Dobava etiket (tiskalnika) • Ročni terminal (glede na št. OS) • Programska oprema

 14. Inventura OS Potek popisa: • Izvoz obstoječega knjigovodskega stanja • Prenos obstoječega stanja na ročni terminal • Izbira lokacije, popis OS, izbira akcij • Dodatna obdelava podatkov • Prenos popisanega stanja v knjigovodski program

 15. RFID vs. črtna koda Prednosti RFID nalepk: • Hitrost odčitavanja

 16. RFID vs. črtna koda

 17. RFID vs. črtna koda

 18. RFID vs. črtna koda

 19. RFID vs. črtna koda Prednosti RFID nalepk: • Hitrost odčitavanja • Možnost zapisa dodatnih podatkov na čip • Opravljanje inventure z več terminali hkrati

 20. Uporaba RFID Uporaba RFID v praksi. • Knjižnice • Izposoja rekvizitov • ...

 21. Dodatne informacije Bernard Ogrinc LEOSS d.o.o. Dunajska 106, Ljubljana tel. 01 530 90 22 ali 040 162 040 mail: bernard@leoss.si www. leoss.si Miha Gantar LEOSS d.o.o. Dunajska 106, Ljubljana tel. 01 530 90 28 ali 040 190 091 mail: miha@leoss.si www. leoss.si ?

More Related