Download
generalforsamling 2011 br deskovparken n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Generalforsamling 2011 Brødeskovparken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Generalforsamling 2011 Brødeskovparken

Generalforsamling 2011 Brødeskovparken

61 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Generalforsamling 2011 Brødeskovparken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Generalforsamling 2011 Brødeskovparken 10. marts 2011

 2. Dagsorden • Valg af dirigent • Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2010 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse • Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2012 • Fastsættelse af kontingent for 2012 • Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter • Indkomne forslag • Eventuelt

 3. Dagsorden • Valg af dirigent • Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2010 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse • Fremlæggelse og godkendelse af budget for 20112 • Fastsættelse af kontingent for 2012 • Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter • Indkomne forslag • Eventuelt

 4. Dagsorden • Valg af dirigent • Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2010 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse • Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2012 • Fastsættelse af kontingent for 2012 • Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter • Indkomne forslag • Eventuelt

 5. Årsberetning 2010 • Reparation af vej efter vinteren 2009/20010 • Snerydning – en væsentlig budgetpost • Sommerfest • Årets Brødeskovborger • To havedage – med svingende tilslutning (nyt initiativ for 2011) • Indbrud og indbrudsforsøg • Køb og salg (2010:3, 2009:1, 2008:5)

 6. Økonomiske anliggender • Mindre vej- og stireparation efter vinteren 10/11 • Justering af snerydningsbudgettet • Legeplads – nødvendige udskiftninger og forbedringer • Markant abonnementsstigning vedr. vejbelysning

 7. Økonomiske anliggender

 8. Økonomiske anliggender

 9. Dagsorden • Valg af dirigent • Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2010 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse • Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2012 • Fastsættelse af kontingent for 2012 • Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter • Indkomne forslag • Eventuelt

 10. Dagsorden • Valg af dirigent • Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2010 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse • Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2012 • Fastsættelse af kontingent for 2012 • Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter • Indkomne forslag • Eventuelt

 11. Dagsorden • Valg af dirigent • Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2010 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse • Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2012 • Fastsættelse af kontingent for 2012 • Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter • Indkomne forslag • Eventuelt

 12. Kontingent 2012 Afstemning om bestyrelsens forslag • Kontingent pr. husstand - kr. 3500

 13. Dagsorden • Valg af dirigent • Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2010 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse • Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2012 • Fastsættelse af kontingent for 2012 • Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter • Indkomne forslag • Eventuelt

 14. Valg af bestyrelse • Bestyrelse • Anders (nr. 55) – genopstiller ikke • Karsten (nr. 57) - genopstiller • Peter (nr. 35) - genopstiller • Mikkel (nr. 79) - genopstiller • Frank (nr. 3) - opstiller • Revisor & revisorsuppleanter • Mads (nr. 15) - genopstiller • Mette (nr. 77) - genopstiller • Udvalg • Web-master • Karsten (nr. 57) • Festudvalg • Gunhild (nr. 21) • Thomas (nr. 16) • Søren (nr. 43) • Trafikudvalg • Anders (nr. 95) • Kim (nr. 5)

 15. Dagsorden • Valg af dirigent • Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2010 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse • Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2012 • Fastsættelse af kontingent for 2012 • Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter • Indkomne forslag • Eventuelt

 16. Indkomne forslag

 17. Dagsorden • Valg af dirigent • Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2010 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse • Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2012 • Fastsættelse af kontingent for 2012 • Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter • Indkomne forslag • Eventuelt

 18. Eventuelt